már
26
Tájékoztató Remeteszőlős Község területén érvényes adókról














































Adónem




Építményadó



Telek adó



Iparűzési adó



Talajterhelési díj



Adó mértéke



450.-Ft/m2



150.-Ft/m2



1,4%




144.-Ft/m3



Határidő



I. félév- március 15.



II. félév- szeptember 15.



I. félév- március 15.



II. félév-szeptember 15.



I. félévi adóelőleg- márc. 15.


II. félévi adóelőleg-szept 15.


Bevallás benyújtása : máj. 31.


Feltöltési kötelezettség- dec. 20.



Kézhezvételtől számított 15 napon belül



Rendeletszám



12/2004.(VII.15.)



11/2004.(VII.15.)



13/2004.(VII.15.)



20/2004.(VII.15.)




Megjegyzés




Az adó alanyának adóbevallást kell benyújtania újonnan épült építmény esetében a használatbavételi engedély kiadását követő év január 15. napjáig. A tulajdonos változást is be kell jelenteni a helyi adóhatósághoz, ezáltal az eladó kijelenti adókötelezettségét a vevő pedig, mint új tulajdonos bejelenti adókötelezettségét az adó hatálya alá.



Az adó alanya az, aki a naptári év első napján a telek tulajdonosa.


Tulajdonváltás, illetve tulajdonszerzés esetén 15 napon belül kérjük az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenteni az adóirodába.




A vállalkozónak / vállalkozásnak az önkormányzat illetékességi területén állandó jellegű iparűzési tevékenysége megkezdésétől számított 15 napon belül kell bejelentenie adókötelezettségét az adó hatálya alá. Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg. A bevallásban kimutatott még fizetendő adót (elszámolási különbözet) a bevallás benyújtásának határidejéig: az adóévet követő év május 31 – ig kell megfizetni.



A törvény alapján a talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki helyi vízgazdálkodási hatósági engedély alapján szennyvízelhelyezést alkalmaz és a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, azaz településünk belterületén mindenkit, aki nincs rákötve a csatornahálózatra.







Gépjárműadó:


Az adó mértékét a következők szerint kell kiszabni:


· Gyártási évben és az azt követő 3 naptári évben 300 Ft/kW


· Gyártási évet követő 4-7. naptári évben 260 Ft/kW


· Gyártási évet követő 8-11. naptári évben 200 Ft/kW


· Gyártási évet követő 12-15. naptári évben 160 Ft/kW


Gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő években 120 Ft/kW


Határidő: március 16. és szeptember 15.





Remeteszőlős Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának bankszámla számai:


Építményadó: 11742001-15566678-02440000


Telekadó: 11742001-15566678-02510000


Gépjárműadó: 11742001-15566678-08970000


Bírság: 11742001-15566678-03610000


Késedelmi pótlék: 11742001-15566678-03780000

 
Ahol az Ég a földdel összeér, félkör ívben,
Ahol a hegyek sörényét sötét felhő simogatja,
Ahol annyira természetesnek látszik: a föld kerek,
Ahol Budai-hegyek lopnak a szívünkbe vidámságot:
az REMETESZŐLŐS