már
26
Tájékoztató Remeteszőlős Község területén érvényes adókról - 2010. január 1-től

Tisztelt Remeteszőlősi ingatlan tulajdonosok!
Március hónapban válik esedékessé az első befizetése az éves adónak.


Az adózással kapcsolatos leggyakrabban előforduló problémákra az alábbi jogszabályi előírásokat szeretnénk közvetlenül ismertetni, hogy érthető legyen mi alapján kapják kézhez az adókivetéseket, határozatokat illetve értesítéseket:Építményadó vonatkozásában:


Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény


Az adó alanya


12.§ (1) bekezdés


Az adó alanya az, aki a naptári (továbbiakban: év) első napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok.Az adókötelezettség keletkezése, változása és megszűnése


14.§ (1) bekezdés


Az adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély kiadását követő év első napján keletkezik. Az engedély nélkül épült vagy a nélkül használatba vett építmény esetén az adókötelezettség a tényleges használatbavételt követő év első napján keletkezik.


(2) bekezdés


Az adókötelezettséget érintő változást (így különösen a hasznos alapterület módosulását, az építmény átminősítését) a következő év első napjától kell figyelembe venni.


(3) bekezdés


Az adókötelezettség megszűnik az építmény megszűnése évének utolsó napján. Az építménynek az év első felében történő megszűnése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik.


(4) bekezdés


Az építmény használatának szünetelése az adókötelezettséget nem érinti.Remeteszőlős község Önkormányzat Képviselő-testületének az építményadóról szóló, a 12/2007. (XII.19.), az 3/2008. (II.25.) Kt., a


23/2008. (XII.15.)  és a 11/2009. (XII.16.) rendeletekkel módosított 12/2004. (VII.15.) sz. önkormányzati rendelete alapján az

építményadó mértéke: 450.- Ft/m2


A Képviselő-testület 12/2007. (XII.19.) számú rendeletével módosította az építményadó rendeletet, melyben a kedvezmény mértéke az alábbiak szerint változott:


-A lakásba állandó lakosként bejelentett első személy után 20 m2, a további bejelentett állandó lakosok után pedig 10 m2 kedvezmény vehető igénybe. Ezt az adókedvezményt 5 főig lehet érvényesíteni.


-Gyermekenként (18 év alatt), illetve az igazoltan nappali iskolarendszerű képzésben résztvevő hallgató után további 10 m2 –re vonatkozó adókedvezmény vehető igénybe.Telekadó vonatkozásában:


Az adókötelezettség


17.§


Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő beépítetlen belterületi földrészlet ( a továbbiakban: telek).


Az adó alanya


18.§


Az adó alanya az, aki az év első napján a telek tulajdonosa. Ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog, illetőleg több tulajdonos esetén a 12.§-ban foglaltak az irányadók.


Az adókötelezettség keletkezése, változása és megszűnése


20.§ (1) bekezdés

Az adókötelezettség a földrészlet belterületté minősítését, illetőleg az építési tilalom feloldását követő év első napján keletkezik.

(2) bekezdés

Az adókötelezettséget érintő változást (így különösen az alapterület módosulását, a telek átminősítését) a következő év első napjától kell figyelembe venni.

(3) bekezdés

Az adókötelezettség

a) a belterületi földrészlet külterületté minősítése, illetőleg- beépítés esetén- a beépítés évének utolsó napján,

b) építési tilalomnak az év első felében történt kihirdetése esetén a félév utolsó napján szűnik meg.


Remeteszőlős község Önkormányzat Képviselő-testületének a telekadóról szóló, a 22/2008. (XII.15.) és a 10/2009. (XII.16.) Kt. rendeletekkel módosított 11/2004. (VII.15.) sz. önkormányzati rendelete alapján atelekadó mértéke: 150.- Ft/m2Polgármesteri Hivatal

 
Ahol az Ég a földdel összeér, félkör ívben,
Ahol a hegyek sörényét sötét felhő simogatja,
Ahol annyira természetesnek látszik: a föld kerek,
Ahol Budai-hegyek lopnak a szívünkbe vidámságot:
az REMETESZŐLŐS