Változások a tehergépjárművek Remeteszőlős Község belterületére vonatkozó behajtásának szabályozásában – 2022.06.01.

A közterület-használati jogviszony közjogi vagy magánjogi jellegének megítéléséről és az ilyen tárgyú perben eljáró bíróság meghatározásáról szóló 1/2022.  közigazgatási és polgári jogegységi határozat alapján Remeteszőlős Község Önkormányzata módosította a tehergépjárművek úthasználatáról szóló 9/2010. (IX.27.) önkormányzati rendeletét, bevezetve a bevezetve a kártalanítási általány fogalmát, illetve jogintézményét.

A kártalanítási átalány megfizetése a kérelmező (12 tonna feletti tehergépkocsi üzemeltetője) részéről a közúthálózat igénybevételének előfeltétele.

A 7/2022. (V.31.) önkormányzati rendelettel módosított, a tehergépjárművek úthasználatáról szóló 9/2010. (IX.27.) önkormányzati rendeletet – egységes formában – ITT TEKINTHETI meg.

A rendelet 2022.06.01. naptól hatályos.

A behajtási engedély iránti kérelmet a fenti rendelet 2. számú mellékletében tekintheti meg. A kérelmet – szerkeszthető formában ITT TÖLTHETI LE.

A kérelmet elektronikus formában is megküldheti a kozterulet@remeteszolos.hu vagy az igazgatas@remeteszolos.hu e-mail címre.

Keresés