Bölcsődei ellátás – 2020/2021. nevelési év

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 94.§ (3) bekezdés a) pontja alapján a bölcsődei ellátás biztosítása a helyi önkormányzat kötelezően ellátandó feladata, abban az esetben, ha a településen élő 3 év alatti gyermekek száma meghaladja a 40 főt. Jelenleg 24 fő a 3 év alatti remeteszőlősi gyermekek létszáma.

A fentiek alapján látható, hogy jelenleg nem kötelező feladat Önkormányzatunk számára a bölcsőde biztosítása, mégis Önkormányzatunk igyekezett mindent megtenni annak segítésére, hogy a munkába vissza menni kívánó szülők gyermeküket bölcsődébe tudják elhelyezni. Ennek érdekében kerestük az együttműködési lehetőséget a környező településekkel. Végül Budakeszi Város Önkormányzatával sikerült megállapodnunk bölcsődei férőhelyek biztosításáról, így Képviselő-testületük 231/2020. (VII.30.) önkormányzati határozatában úgy döntött, hogy kész Önkormányzatunkkal feladatellátási megállapodást kötni a bölcsődei feladatok ellátására, legfeljebb 5 fő remeteszőlősi kisgyermek vonatkozásában.

A fentiek alapján örömmel tájékoztatjuk Önöket arról, hogy Remeteszőlős Község Önkormányzata és Budakeszi Város Önkormányzata között feladatellátási megállapodás jött létre, a következők szerint:

  • Budakeszi Város Önkormányzata az új építésű Mosolyvár Bölcsődében tud helyet biztosítani maximum 5 remeteszőlősi gyermek számára.
  • A bölcsődei ellátást igénybe vevő gyermek – térítési díj ellenében – étkezésre jogosult.
  • Budakeszi Város Önkormányzata a feladatok teljesítéséért – a normatíva körén kívül eső, de a szükséges fenntartói hozzájárulás egy főre jutó összegének erejéig – hozzájárulást kér Remeteszőlős Község Önkormányzatától. 

A fentiek alapján örömmel tájékoztatjuk a kedves érintetteket, hogy megnyílt a lehetőség a bölcsődei szolgáltatások igénybevételére. A bölcsődéről részletesen tájékozódhat a https://bolcsode.budakeszi.hu/mosolyvar-bolcsode linken.

A bölcsődei ellátásra vonatkozó általános tájékoztatót itt tekintheti meg.

A FELVÉTELI KÉRELMET itt tekintheti meg.

Keresés