Óvodai ellátás – 2020/2021. nevelési év

Az óvodai feladatellátás biztosítása érdekében Remeteszőlős Község Önkormányzata a 2013. évben kötött szerződést a Szőlőszem Óvoda fenntartójával. Az Önkormányzat a 2019/2020. nevelési évben 35.000 Ft/hó/gyermek összeggel támogatja az óvodai ellátást.

A 2020/2021. évi nevelési évben bizonyos technikai változások álltak be az óvodai ellátás ügyében:

  • A Szőlőszem Óvodát az EMMI remeteszőlősi körzetes intézményének jelölte ki. Ennek alapján Önkormányzatunk köznevelési szerződést kötött az intézmény fenntartójával.
  • A fentiek miatt az intézménynek alapvetően a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 33.§ szerinti térítésmentesen biztosítandó szolgáltatást kell nyújtania. Azonban a fenti jogszabály 34.§-ában rögzített, „térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások” is elválaszthatatlan részét képezik a Szőlőszem Óvoda jóváhagyott pedagógiai programjának, így az óvodába felvett gyermekek ezt a szolgáltatást is megkapják. Ennek havi díja 45.000 Ft, viszont az étkezés díját finanszírozza a fenntartó.
  • Annak érdekében, hogy mindenki igénybe tudja venni a Szőlőszem Óvoda szolgáltatását, a Képviselő-testületünk megalkotta a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 9/2020. (VI.29.) önkormányzati rendeletet, melyben megteremtette az óvodai ellátás támogatására vonatkozó jogintézményt. Így további 25.000 Ft/hó/gyermek támogatással veheti igénybe az óvodai ellátást az a gyermek, akinek családjában az egy főre eső havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-át nem haladja meg és Remeteszőlősön bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik.

Önkormányzatunk fontosnak tartja, hogy azon családokat is támogassa, akik valamilyen alternatív intézményben kívánják gyermekóvodai ellátását megoldani. Annak ellenére, hogy ezek az óvodák nem körzetes intézményei Remeteszőlősnek, az Önkormányzat 15.000 Ft/hó/gyermek összeggel támogatja az ide járó a gyermekek ellátását. Ez a támogatás a Nagykovácsi Waldorf Óvoda esetén automatikus, a többi esetben egyedi kérelem alapján állapítja meg a Képviselő-testület.

Keresés