febr
27

Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testülete 2015-ben megalkotta a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendeletét. Megalkotása óta többször módosult e rendelet. A jelenleg kialakult gazdasági helyzetre való tekintettel a rendelet felülvizsgálata vált szükségessé a települési támogatások vonatkozásában. 2022.12.01. naptól a „rendkívüli települési támogatások” jogosultsági feltétele került módosításra (emelésre), így jogosulttá válhat […]

febr
23

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése alapján az Érdi Tankerületi Központ meghatározta az általános iskolai körzethatárokat, az alábbiak szerint. AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2023/2024. TANÉVBEN Remeteszőlős Köznevelési intézmény:              Nagykovácsi Általános Iskola (2094 Nagykovácsi, Kossuth utca 101.) Felvételi körzet:      Remeteszőlős község közigazgatási területe és Nagykovácsi nagyközség közigazgatási […]

febr
6

Kereskedelmi nyilvántartás – 2023.02.01.

nov
7

2022.10.11. napi közmeghallgatás jegyzőkönyve

szept
28

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete szeretettel meghívja Önt a 2022. október 11-én, kedden 17.00-kor tartandó közmeghallgatásra. Helyszín: Remeteszőlős Község Önkormányzata 2090 Remeteszőlős, Vénusz utca 8-10. A közmeghallgatás témái:     Polgármesteri beszámoló Képviselői beszámolók Egyebek Remeteszőlős, 2022. szeptember 28.                                                       Szathmáry Gergely polgármester

jún
13

Remeteszőlős Község Önkormányzata módosította a településrendezési eszközöket, a következő célokkal: a 098-0103 és 089 hrsz-ú ingatlanokon a gazdasági terület és a szükséges BIA pótlás kijelölése a Településszerkezeti terven. (A módosítás csak szerkezeti terv szintű.) A Nagykovácsi út menti lakótelkeken, az út 50 méteres védőtávolságán belül kézműipari tevékenység rendeltetési célú építmények elhelyezhetőségének szabályozása, az 53 hrsz-ú […]

ápr
7

Remeteszőlős Község Önkormányzata több éve dolgozik a Híd Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat azon, hogy megszervezze a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatását. Most értünk el odáig, hogy az ehhez szükséges feltételek (diszpécser szolgálat és szakképzet segítő személyzet) a rendelkezésre állnak. Ennek lényege, hogy a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló személyek részére […]

ápr
7

Az országos rendnek megfelelően a Remeteszőlős Község területén lakó, bölcsődei illetve óvodai korba lépő gyermekek beiratkozása jelen tavaszi időszakban aktuális. Ennek megfelelően ezúton tájékoztatjuk a tisztelt szülőket a bölcsődei és óvodai ellátás lehetőségeiről. Bölcsődei ellátás Remeteszőlős Község Önkormányzata Budakeszi Város és Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzataival megállapodással rendelkezik az óvodai ellátás tekintetben, a következők szerint: Budakeszi Város […]

márc
24

Az Érdi tankerületi Központ ezúton tájékoztatja a kedves szülőket arról, hogy a 2022/2023. tanévre történő általános iskolai beiratkozás ideje: 2022. április 21. (csütörtök) 8 órától 18 óráig 2022. április 22. (péntek) 8 órától 18 óráig A beiratkozás során szükséges a szülőnek illetve gondviselőnek személyesen megjelenni az intézményben. Az első évfolyamra történő beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: A […]

febr
28

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése alapján az Érdi Tankerületi Központ meghatározta az általános iskolai körzethatárokat, az alábbiak szerint. AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2022/2023. TANÉVBEN Remeteszőlős Köznevelési intézmény:              Nagykovácsi Általános Iskola (2094 Nagykovácsi, Kossuth utca 101. Felvételi körzet:                             Remeteszőlős község és Nagykovácsi nagyközség közigazgatási területe

jan
4

Tisztelt Remeteszőlősi Lakosok! A Remeteszőlős Községben területi ellátási kötelezettséget biztosító orvos vállalják COVID elleni oltások beadását, az alábbi idősávokban. Önök bármelyik orvos idősávjában felvehetik a vakcinát időpontfoglalás nélkül, nincs praxiskötöttség. Háziorvos neve Település Rendelő címe 2022.01.07.PÉNTEK 14-18 h 2022.01.08.SZOMBAT 10-18 h 2022.01.14.PÉNTEK 14-18 h 2022.01.15.SZOMBAT 10-18 h 2022.01.21.PÉNTEK 14-18 h 2022.01.22.SZOMBAT 10-18 h 2022.01.28.PÉNTEK 14-18 h […]

nov
4

2021.10.14. – Közmeghallgatás jegyzőkönyve

okt
28

Az önálló rendeltetési egység rendeltetésének módosítása (pl. hétvégi házból lakóház) vagy az építmény rendeltetési egységei számának megváltozása (pl. új funkciójú épületrész megjelenése) esetén az Önkormányzat hatáskörébe tartozik annak tudomásul vétele, feltétel meghatározásával vagy a nélkül. A rendeltetésváltás tudomásul vételéről az Önkormányzat hatósági bizonyítványt állít ki. Az eljárás új feltételeiről a 419/2021 (VII.15.) Korm. rendelet 46-48 […]

szept
28

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igény teljesítésénekés a közérdekű adatok elektronikus közzétételének rendjéről

szept
15

2021.07.12. 2021.09.14. 2021.11.09. 2021.11.29. 2021.12.14.

júl
27

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-Testülete 16/2021. (III.30.) számú önkormányzati határozatában a TSZT, HÉSz eseti módosításáról döntött. Tárgyi településrendezési eszköz módosítás véleményezésére, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TJ) 41. § alapján egyszerűsített eljárás keretében történő véleményezési szakaszt kezdeményezünk. […]

júl
9

A dokumentumok az alábbi linkre kattintva tölthetőek le: Szabályzat Tájékoztató Térkép

márc
2

Az Egyes gyermekvédelmi és szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi CXLVII. törvénnyel 2021. január 1-jétől módosításra került a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) havi rendszerességgel nyújtott települési támogatásokra vonatkozó szabályozása. Ennek során az Szt. 45.§ (7) bekezdése oly módon került módosításra, hogy az ápolás céljára megállapított […]

márc
2

1/2021. (II.15.) önkormányzati határozat a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetéséről 2/2021. (II.15.) önkormányzati határozat a 2021. évre szóló fejlesztési tervekről 3/2021. (II.15.) önkormányzati határozat a Nagykovácsi úton tervezett közvilágítási rendszer kiépítéséről 4/2021. (II.15.) önkormányzati határozat a közvilágítási rendszer kiépítéséhez kapcsolódó hitelfelvételről 5/2021. (II.15.) önkormányzati határozat a Csík utca felújítására vonatkozó BM fejlesztési pályázatról […]

febr
26

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2021/2022. TANÉVBEN: REMETESZŐLŐS Köznevelési intézmény: Nagykovácsi Általános Iskola (2094 Nagykovácsi, Kossuth utca 101.) Felvételi körzet: Remeteszőlős Község közigazgatási területe, Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területe A Nagykovácsi Általános Iskola örömmel és szeretettel fogadja a gyerekeket a beiskolázási napokon. Előtte a honlapukon (https://www.nagykovacsi-iskola.hu) és a facebook felületen (https://www.facebook.com/pages/Nagykov%C3%A1csi%20%C3%81ltal%C3%A1nos%20Iskola/683845022000410/) is lehet majd olvasni […]

febr
9

2021.02.15. – A Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése 2021.02.15. – Költségvetés tervezése – fejlesztési tervek a 2021. évre 2021.02.15. – A 2021. évi költségvetési rendelet elfogadása 2021.02.15. – Gyalogátkelőhelyek a Nagykovácsi úti buszmegállóknál 2021.02.15. – BM fejlesztési pályázat 2021.02.15. – Közművelődési rendelet elfogadása 2021.02.15. – A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 2021.02.15. – A települési támogatásról […]

jan
4

A 2016. évi LXXIV. törvény 8. § (2) c) felhatalmazásával, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 Korm rendelet 26/C (2) és (3) bekezdése alapján) a települési Önkormányzatok állít ki építésügyi hatósági bizonyítványt, a következő esetekben: 1.) 2012. december 31. után épített építési engedély, […]

nov
16

Meglévő – a földhivatali nyilvántartás szerint gazdasági épület illetve hétvégi ház besorolású – lakóházzá minősítése (rendeltetésmódosítás), illetve esetleges továbbépítése során az alábbiak szerinti eljárások és teendők elvégzése szükséges. Amennyiben – az ingatlanon jelenleg meglévő épület átépítése, bővítése nem cél -, csak a jelenleg meglévő hétvégi ház lakó rendeltetésének módosítása, az alábbiak irányadók. „Engedélyezési eljáráshoz nem […]

nov
2

Tisztelt Remeteszőlősi Lakosok! Budakeszin elindultak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) által finanszírozott rendelések, ezeket szeretném az Önök figyelmébe ajánlani, Önök is jogosultak ezek igénybevételére! A rendelések fokozatosan növekvő kapacitással fogadják a betegeket, a Központ igyekszik a várakozási időt csökkenteni. Előjegyzés szükséges: 06-20-362-7065 (sürgős esetben soron kívül látjuk el pácienseinket). Szeretném tájékoztatni Önöket, hogy az alábbi […]

okt
28

Közmeghallgatás jegyzőkönyve – 2020.10.15.

okt
6

Remeteszőlős Község Önkormányzatának adatvédelmi tájékoztatóját ide kattintva tekintheti meg.

szept
28

Tisztelt Természetjáró! Remeteszőlős Község Önkormányzata a 2020.09.28. – 2020.12.01. közötti időszakban a PE-06/KTF/03392-5/2020. számú természetvédelmi engedélynek megfelelően – a Pénzügyminisztérium pályázati támogatásával – elvégzi a Remete-szurdokban húzódó turistaút felújítását, a természetvédelmi – tájképi szempontok maximális figyelembe vételével. A munkálatok során kizárólag azokon a pontokon történnek beavatkozások, ahol az ösvényt különböző természeti erők megrongálták. A főbb […]

szept
15

Az óvodai feladatellátás biztosítása érdekében Remeteszőlős Község Önkormányzata a 2013. évben kötött szerződést a Szőlőszem Óvoda fenntartójával. Az Önkormányzat a 2019/2020. nevelési évben 35.000 Ft/hó/gyermek összeggel támogatja az óvodai ellátást. A 2020/2021. évi nevelési évben bizonyos technikai változások álltak be az óvodai ellátás ügyében: A Szőlőszem Óvodát az EMMI remeteszőlősi körzetes intézményének jelölte ki. Ennek […]

szept
15

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 94.§ (3) bekezdés a) pontja alapján a bölcsődei ellátás biztosítása a helyi önkormányzat kötelezően ellátandó feladata, abban az esetben, ha a településen élő 3 év alatti gyermekek száma meghaladja a 40 főt. Jelenleg 24 fő a 3 év alatti remeteszőlősi gyermekek […]

júl
13

A 2020. évben módosult a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet, bővült az ellátások köre a települési óvodai támogatással. A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet egységes szerkezetben, a módosításokkal A fentiek szerint módosított települési támogatás kérelmet (mely 2020. szeptember 1. nappal lép hatályba) ITT […]

jún
16

A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján a közterületen fakivágás csak kérelem alapján lehetséges. A kivágásra és pótlásra vonatkozóan a jegyző adhat engedélyt. A nyomtatványt itt töltheti le.

máj
4

Remeteszőlős Község Önkormányzata új szabályozást vezetett be az üzemképtelen járművek közterületen történő tárolásával kapcsolatban. Az új rendelet módosítja a közterület használatra és a közösségi együttélésre vonatkozó rendeleteket is. Az üzemképtelen járművekhez kapcsolódó önkormányzati rendeletek módosítását az alábbiakban tekintheti meg: 5/2020. (IV.29.) polgármesteri rendelet az üzemképtelen járművekhez kapcsolódó önkormányzati rendeletek módosításáról 1/2016. (I.25.) önkormányzati rendelete a […]

febr
28

Remeteszőlős Község Önkormányzatának adatvédelmi szabályzata

febr
19

1/2020. (I.27.) önkormányzati rendelet a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről 3/2020. (IV.29.) polgármesteri rendelet az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról 4/2020. (IV.29.) polgármesteri rendelet az Önkormányzat 2019. évi költségvetési zárszámadásáról A 2019. évi zárszámadás mellékletei 5/2020. (IV.29.) polgármesteri rendelet az üzemképtelen járművekhez kapcsolódó önkormányzati rendeletek módosításáról […]

febr
12

2020.01.27. Kt. ülés jegyzőkönyve 2020.02.14. Kt. ülés jegyzőkönyve 2020.02.24. Kt. ülés jegyzőkönyve 2020.06.29. Kt. ülés jegyzőkönyve 2020.07.14. Kt. ülés jegyzőkönyve 2020.08.31. Kt. ülés jegyzőkönyve 2020.09.29. Kt. ülés jegyzőkönyve 2020.10.26. Kt. ülés jegyzőkönyve

febr
11

1/2020. (I.27.) önkormányzati határozat a 2020. évre vonatkozó fejlesztési tervekről 2/2020. (I.27.) önkormányzati határozat a Sas utca felújításának előkészítéséről 3/2020. (I.27.) önkormányzati határozat a kerékpárút pályázathoz kapcsolódó természetvédelmi engedély beszerzéséről 4/2020. (I.27.) önkormányzati határozat a kerékpárút építési beruházására vonatkozó ajánlatkérési dokumentáció összeállításáról 5/2020. (I.27.) önkormányzati határozat az egészségnapról 6/2020. (I.27.) önkormányzati határozat a Télbúcsúztató Disznótorról […]

jan
22

Közlekedési hatóság (nem engedélyköteles) Duna-Ipoly Nemzeti Park természetvédelmi kezelői vélemény Duna-Ipoly Nemzeti Park tervegyeztetési emlékeztető Magyar Természetjáró Szövetség támogatólevele Erdészeti hatóság (nem engedélyköteles) Pilisi Parkerdő Zrt. erdőkezelői hozzájárulás

jan
22

A Pest megyei önkormányzatok kerékpárút fejlesztésére vonatkozó pályázati kiírás 2018. nyár közepén megjelent, így Nagykovácsival koordinált módon mindkét Önkormányzat elkészítette a pályázathoz szükséges terveket és benyújtotta támogatási kérelmeit. A pályázat benyújtásáról a Képviselő-testület 61/2018. (IX.21.) önkormányzati határozatában döntött, a következők rögzítésével: A pályázat összköltsége bruttó 33.063.742,- Ft, az igényelt támogatás 31.410.554,- Ft. Érintett ingatlanok: Nap […]

jan
22

Műleírás Átnézeti helyszínrajz Helyszínrajz Mintakeresztszelvény Részletrajz Árazatlan költségvetés

jan
22

Remeteszőlős Község Önkormányzatának régi célja a Nagykovácsi-medence és Budapest közötti kerékpárút kapcsolat kialakítása. Több kísérlet volt az elmúlt években (egy alkalommal kistérségi szinten, máskor az Amerikai Iskolával együttműködve), azonban állandóan abba a problémába ütköztünk, hogy a kerékpárút Remete-szurdokon való átvezetése nem volt lehetséges. Bár a Nagykovácsi-medencébe ki- és belépő kerékpárosok 99%-a a szurdokot használja évtizedek […]

jan
22

2020.01.27. – A kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása 2020.01.27. – Költségvetés tervezése – fejlesztési tervek a 2020. évre 2020.01.27. – Kerékpárút pályázat – természetvédelmi engedély 2020.01.27. – Sas utca felújításának előkészítése 2020.01.27. – Télbúcsúztató Disznótor 2020.01.27. – Egészségnap Remeteszőlősön 2020.01.27. – A Remete Csemete Alapítvány 2019. évi pénzügyi beszámolója 2020.01.27. – […]

dec
19

Közmeghallgatás jegyzőkönyve – 2019.12.13.

dec
19

A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet egységes szerkezetben, a módosításokkal

dec
10

Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését 2019. december 13-án (pénteken) 900 órakor tartja, amelyre ezúton tisztelettel meghívom. Helye: Remeteszőlős Község Önkormányzata Remeteszőlős, Vénusz utca 8-10.) Napirend: A képviselői körzeti rendszer BÖT társulási megállapodás módosítása A Budakeszi Orvosi Ügyelet ellátása – szerződésmódosítás Kerékpárút pályázat A 2020. évi belső ellenőrzési terv elfogadása Testületi ülések időpontjainak meghatározása […]

ápr
25

Tisztelt Remeteszőlősi Lakosok! A Budakeszi HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ tájékoztatni szeretné a lakosokat arról, hogy a jogszabályi változások következtében Budakeszi Járás települései is egy új speciális szolgáltatást tudnak elérni. Az óvodai és iskolai szociális segítői tevékenységet a család- és gyermekjóléti központ szakemberei látják el a köznevelési intézményekben 2018 szeptemberétől. Mivel Remeteszőlősön […]

ápr
2

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete módosította a közterületek használatáról szóló 1/2016. (I.25.) önkormányzati rendeletet. A rendeletet az alábbiakban tekintheti meg. A közterületek használatáról szóló 1/2016. (I.25.) önkormányzati rendelet egységes szerkezetben az önkormányzati tulajdonban álló közterületek filmforgatási célú használatáról szóló 11/2016. (X.24.) önkormányzati rendelet, valamint a 12/2018. (XI.27.) és a 2/2019. (III.26.) önkormányzati rendeletek módosításaival   Közterületfoglalás […]

márc
6

Az alábbiakban megtekintheti a Remeteszőlős közigazgatási területén élő gyermekek általános iskolai beiratkozási rendjéről szóló tájékoztatót. A Remeteszőlős közigazgatási területén élő gyermekek számára a körzetes intézmény a Nagykovácsi Általános Iskola. (A szabad iskolaválasztás lehetősége továbbra is fennáll.) A Nagykovácsi Általános Iskola bemutatkozó alkalmakat tart 2019.04.02. és 03. napokon 17-18 óra között. A meghívót itt tekintheti meg. […]

febr
28

Tisztelt Szülők! A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala meghatározta általános iskolai felvételi körzethatárokat. A Remeteszőlős közigazgatási területén élő iskoláskorú gyermekek számára a kijelölt intézmény a Nagykovácsi Általános Iskola (2094 Nagykovácsi, Kossuth utca 101.) Emellett a szabad iskolaválasztás lehetősége továbbra is fennáll.

febr
25

Kereskedelmi tevékenység bejelentéséről szóló formanyomtatványt ITT TÖLTHETI LE.

febr
19

1/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről 2/2019. (III.26.) önkormányzati rendelet a tehergépjárművek úthasználatáról szóló 9/2010. (IX.27.) önkormányzati rendelet és a közterületek használatáról szóló 1/2016. (I.25.) önkormányzati rendelet módosításáról A tehergépjárművek úthasználatáról szóló 9/2010. (IX.27.) önkormányzati rendelet egységes szerkezetben a 8/2012. (VI.4.) és a 2/2019. (III.26.) önkormányzati rendeletek módosításaival A közterületek használatáról szóló […]

febr
11

2019.01.28. nyílt Kt. jgyk 2019.02.14. nyílt Kt. jgyk 2019.02.25. nyílt Kt. jgyk 2019.03.26. nyílt Kt. jgyk. 2019.04.29. nyílt Kt. jgyk. 2019.05.28. nyílt Kt. jgyk. 2019.06.11. nyílt Kt. jgyk. 2019.07.02. nyílt Kt. jgyk. 2019.07.16. nyílt Kt. jgyk. 2019.08.27. nyílt Kt. jgyk. 2019.10.01. nyílt Kt. jgyk. 2019.11.06. nyílt Kt. jgyk. (alakuló ülés) 2019.11.25. nyílt Kt. jgyk. 2019.12.13. […]

febr
11

1/2019. (I.28.) önkormányzati határozat a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásáról 2/2019. (I.28.) önkormányzati határozat a Helyi Választási Bizottságba új póttag megválasztásáról 3/2019. (I.28.) önkormányzati határozat a HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ elhelyezésének finanszírozásáról 4/2019. (I.28.) önkormányzati határozat a 2019. évi fejlesztési tervről 5/2019. (I.28.) önkormányzati határozat a napelem rendszer telepítésére vonatkozó árajánlatok bekéréséről […]

jan
23

2019.01.28. – Helyi esélyegyenlőségi program 2019.01.28. – A Helyi Választási Bizottságba új póttag megválasztása 2019.01.28. – A HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ elhelyezésének finanszírozása 2019.01.28. – Költségvetés tervezése – fejlesztési tervek a 2019. évre 2019.01.28. – Fejlesztési pályázat – árajánlatok kérése 2019.01.28. – Köztéri szemetesek 2019.01.28. – Télbúcsúztató Disznótor 2019.02.14. – Közös […]

dec
7

A településkép védelméről szóló 7/2018. (VI.25.) önkormányzati rendelet: TKR Településképi bejelentéshez szükséges formanyomtatvány Településképi vélemény kérelem benyújtásához szükséges nyomtatvány Településképi szakmai konzultáció mintanyomtatványa

dec
7

Remeteszőlős Településképi Rendelete és Településképi Arculati Kézikönyve Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 107/2017. (XII.13.) önkormányzati határozatában hagyta jóvá községünk Településképi Arculati Kézikönyvét (TAK) és 7/2018. (VI.25.) önkormányzati rendeletében hagyta jóvá a Településkép Védelméről (TKR) szóló rendeletét. TAK TAK (térkép – arculati lehatárolás) TKR

jún
28

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 107/2017. (XII.13.) önkormányzati határozatában hagyta jóvá községünk Településképi Arculati Kézikönyvét (TAK) és 7/2018. (VI.25.) önkormányzati rendeletében hagyta jóvá a Településkép Védelméről (TKR) szóló rendeletét. TAK TAK (térkép – arculati lehatárolás) TKR

ápr
23

A Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával (PM_ONKORMUT_2016/156) megkezdődött a Vénusz utca burkolatának és csapadékvíz elvezető rendszerének felújítása. 2018. április 2-án megtörtént a munkaterület átadás-átvételi eljárása, ezzel megkezdődnek az építési munkálatok a Strabag Építő Kft. kivitelezésében. A kivitelezés várhatóan 2018. május 31. napig zárul le. 1.) Kitűzés, Vénusz utca felső szakasz, keleti oldalán szegélykő építése 2.) Vénusz utca […]

márc
12

Tisztelt Szülők! A 2018/2019. tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor: 2018. április 12. (csütörtök), 8-19 óra 2018. április 13. (péntek), 8-18 óra Köznevelési intézmény: Nagykovácsi Általános Iskola (2094 Nagykovácsi, Kossuth utca 101.) Felvételi körzet: Remeteszőlős község közigazgatási területe A szülő az első évfolyamra történő beiratkozáskor köteles bemutatni: a gyermek személyazonosítására alkalmas, […]

márc
1

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2018/2019. TANÉVBEN, REMETESZŐLŐSÖN Köznevelési intézmény: Nagykovácsi Általános Iskola (2094 Nagykovácsi, Kossuth utca 101.) Felvételi körzet: Remeteszőlős község közigazgatási területe PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ÉRDI JÁRÁSI HIVATALA 2018.

febr
22

2018.01.29. Kt nyílt jgyk 2018.02.14. Kt nyílt jgyk 2018.02.26 Kt nyílt jgyk 2018.03.27. Kt nyílt jgyk 2018.04.25 nyílt Kt jgyk 2018.05.29. nyílt Kt jgyk 2018.06.25 nyílt Kt jgyk 2018.07.17 nyílt Kt jgyk 2018.09.03 nyílt Kt jgyk 2018.09.21 rendkívüli Kt jgyk 2018.10.02 nyílt Kt jgyk 2018.10.25. közmeghallgatás jgyk 2018.11.05. nyílt Kt jgyk 2018.11.27 nyílt Kt jgyk […]

jan
31
jan
31
jan
16

Megtekinthető rendelet és kérelem nyomtatvány

dec
4

2017.12.13. du. ½ 5 és 6 óra között TAK fórum

aug
16

Közterületfelügyelőt keresnek Pátyra.

aug
14

Tájékoztató a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

jún
21

Szerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat, Szabályozási tervlapok

ápr
20

1956-os emlékművet avattunk Remeteszőlősön

márc
28

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL BUDAKESZI JÁRÁSI HIVATALÁNAK KÖZLEMÉNYE

márc
7

A Budakesz Járási Kormányhivatal közleménye

febr
28

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ÉRDI JÁRÁSI HIVATALÁNAK KÖZLEMÉNYE

febr
22

Megtekinthető jegyzőkönyvek.

febr
22
febr
9
jan
23

A gyermekek sürgésségi és ügyeleti ellátási rendjéről tájékoztató honlap.

febr
10

Megtekinthető jegyzőkönyvek

febr
10

Megtekinthető rendelet, letölthető kérelem és nyomtatvány

febr
10
febr
10
nov
10
aug
11
dec
12

Megtekinthető jegyzőkönyv

nov
18
ápr
3
febr
27

Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályának közleménye

febr
27

Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályának közleménye

nov
14

2013. november 15-i állapot

júl
29

Jegyzőkönyv és prezentáció

máj
8
máj
6

Budakeszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztálya

márc
20
febr
10

Jk. – 2011.01.20. Jk. – 2011.01.31. Jk. – 2011.02.14. Jk. – 2011.02.28. Jk. – 2011.03.28. Jk. – 2011.04.15. Jk. – 2011.05.02. Jk. – 2011.05.11. Jk. – 2011.05.30. Jk. – 2011.06.27. Jk. – 2011.07.19. Jk. – 2011.08.29. Jk. – 2011.09.16. Jk. – 2011.09.26. Jk. – 2011.10.24. Jk. – 2011.11.28. Jk. – 2011.12.15.

febr
10

A 2011.12.13-i közmeghallgatás jegyzőkönyvét itt olvashatja. Prezentáció – önkormányzati reform Prezentáció – gazdálkodás

nov
22

  Remeteszőlős Község Önkormányzata tavaly benyújtott európai uniós (TÁMOP) pályázata pozitív elbírálásban részesült, így a lakosok áprilistól, közel fél éven keresztül több témában is egészségfejlesztési programokban vehetnek részt. Az induló projekt keretében középpontba kerül az egészséges táplálkozás és a rendszeres testmozgás, de lesz nagy szabású sportnap és egészségnap is.   Remeteszőlős, 2011. március 11. – […]

okt
3

Amint azt Önök is tapasztalták, Remeteszőlős Község Önkormányzata uniós pályázati támogatással (KMOP 2.1.1./B-09-2009-0009) megépítette a Patak sétány két szakaszán (Királyka utca – Csóka utca, Pisztráng utca – Ponty utca) a szilárd burkolatot és a csapadékvíz elvezető rendszert, több mint 1 km hosszúságban. A kivitelezési munkákat a közbeszerzési eljárás nyertese, a Bola’95 Kft. végezte. A szilárd […]

okt
3

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a "Remeteszőlős legfőbb közlekedési útvonalának (Patak sétány) szilárd burkolatának kialakítása” (KMOP-2.1.1/B-09-2009-0009) című projekt zárórendezvényét az alábbiak szerint tartjuk meg: Időpont: 2011. szeptember 30., 10 órakor. Helyszín: 2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3. A meghívót itt tekintheti meg. Szathmáry Gergely polgármester

okt
3

  Tisztelt Hölgyem, tisztelt Uram! A "Remeteszőlős egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramja” (TÁMOP-6.1.2/A-09-2010-0286) című projekt zárórendezvényét az alábbiak szerint tartjuk: Időpont: 2011. szeptember 29., 11 óra Helyszín: 2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3. A meghívó itt tekinthető meg. Tisztelettel és szeretettel várjuk Önt. Szathmáry Gergely polgármester

okt
3

A Remeteszőlős egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramja című pályázat eseményeit bemutató kiadvány ITT OLVASHATÓ.

aug
16

Kedves Érdeklődők! Remeteszőlős Község Önkormányzata pályázati támogatást nyert a "Remeteszőlős egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramja” (TÁMOP-6.1.2/A-09-2010-0286)  című projektjére.Ennek keretében 2011. augusztus 26‐án 16.30 és 19.00 óra között KERÉKPÁROS KIRÁNDULÁST tartunk, amely keretében az érdeklődők két keréken felfedezhetik (vagy ismerhetik meg jobban) a Nagykovácsiba vezető,  biztonságosan kerékpározható útvonalat. A túra vezetését a REMETECSEMETE ALAPÍTVÁNY adja! Az […]

jún
27

Kedves Érdeklődők! Remeteszőlős Község Önkormányzata pályázati támogatást nyert a "Remeteszőlős egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramja” (TÁMOP-6.1.2/A-09-2010-0286)  című projektjére.Ennek keretében 2011. július 1‐én 16.30 és 19.00 óra között KERÉKPÁROS KIRÁNDULÁST tartunk, amely keretében az érdeklődők két keréken felfedezhetik (vagy ismerhetik meg jobban) az Ady-ligetre vezető,  biztonságosan kerékpározható útvonalat. A túra vezetését a REMETECSEMETE ALAPÍTVÁNY adja! Az […]

jún
27

Kedves Érdeklődők! Remeteszőlős Község Önkormányzata pályázati támogatást nyert a "Remeteszőlős egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramja” (TÁMOP-6.1.2/A-09-2010-0286)  című projektjére.Ennek keretében 2011. július 1‐én 16.30 és 19.00 óra között KERÉKPÁROS KIRÁNDULÁST tartunk, amely keretében az érdeklődők két keréken felfedezhetik (vagy ismerhetik meg jobban) az Ady-ligetre vezető,  biztonságosan kerékpározható útvonalat. A túra vezetését a REMETECSEMETE ALAPÍTVÁNY adja! Az […]

jún
20

Kedves Érdeklődők! Remeteszőlős Község Önkormányzata pályázati támogatást nyert a "Remeteszőlős egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramja” (TÁMOP-6.1.2/A-09-2010-0286)  című projektjére.Ennek keretében 2011. június 24‐én 16.30 és 19.00 óra között KERÉKPÁROS KIRÁNDULÁST tartunk, amely keretében az érdeklődők két keréken felfedezhetik (vagy ismerhetik meg jobban) a Remete-szurdokot és Máriaremete biztonságosan kerékpározható útvonalait. A túra vezetését a REMETECSEMETE ALAPÍTVÁNY adja! […]

jún
20

Kedves Érdeklődők! Remeteszőlős Község Önkormányzata pályázati támogatást nyert a "Remeteszőlős egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramja” (TÁMOP-6.1.2/A-09-2010-0286)  című projektjére.Ennek keretében 2011. június 24‐én 16.30 és 19.00 óra között KERÉKPÁROS KIRÁNDULÁST tartunk, amely keretében az érdeklődők két keréken felfedezhetik (vagy ismerhetik meg jobban) a Remete-szurdokot és Máriaremete biztonságosan kerékpározható útvonalait. A túra vezetését a REMETECSEMETE ALAPÍTVÁNY adja! […]

máj
30

Kedves Érdeklődők! Remeteszőlős Község Önkormányzata pályázati támogatást nyert a "Remeteszőlős egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramja” (TÁMOP-6.1.2/A-09-2010-0286)  című projektjére.Ennek keretében 2011. június 4‐én 14.00 és 19.00 óra között CSALÁDI SPORTNAPOT tartunk, amely keretében kerékpáros ügyességi versenyen, családi sorversenyeken és a Remete Csemete Alapítvány által tartandó gyermekprogramokon vehetnek részt. A családi sportnapon jótékonysági büfé is lesz, ahol […]

máj
30

Kedves Érdeklődők! Remeteszőlős Község Önkormányzata pályázati támogatást nyert a "Remeteszőlős egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramja” (TÁMOP-6.1.2/A-09-2010-0286)  című projektjére.Ennek keretében 2011. június 4‐én 14.00 és 19.00 óra között CSALÁDI SPORTNAPOT tartunk, amely keretében kerékpáros ügyességi versenyen, családi sorversenyeken és a Remete Csemete Alapítvány által tartandó gyermekprogramokon vehetnek részt. A családi sportnapon jótékonysági büfé is lesz, ahol […]

máj
23

Kedves Érdeklődők! Remeteszőlős Község Önkormányzata pályázati támogatást nyert a "Remeteszőlős egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramja” (TÁMOP-6.1.2/A-09-2010-0286) című projektjére. Ennek keretében 2011. május 26‐án 17.00 órai kezdettel folytatódik az elsősegély‐nyújtási oktatás a Polgármesteri Hivatalban (2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3.). Jelen esemény keretében a mindennapokban előforduló balesetek esetén alkalmazandó elsősegély-nyújtási technikák elméleti hátterét tanulhatják meg, gyakorlati oktatással […]

máj
23

Kedves Érdeklődők! Remeteszőlős Község Önkormányzata pályázati támogatást nyert a "Remeteszőlős egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramja” (TÁMOP-6.1.2/A-09-2010-0286) című projektjére. Ennek keretében 2011. május 26‐án 17.00 órai kezdettel folytatódik az elsősegély‐nyújtási oktatás a Polgármesteri Hivatalban (2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3.). Jelen esemény keretében a mindennapokban előforduló balesetek esetén alkalmazandó elsősegély-nyújtási technikák elméleti hátterét tanulhatják meg, gyakorlati oktatással […]

máj
9

Kedves Érdeklődők! Remeteszőlős Község Önkormányzata pályázati támogatást nyert a "Remeteszőlős egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramja” (TÁMOP-6.1.2/A-09-2010-0286) című projektjére. Ennek keretében 2011. május 12‐én 17.00 órai kezdettel folytatódik a dietetikai, az egészséges táplálkozásról és az energia egyensúlyról szóló oktatás‐sorozat, a Polgármesteri Hivatalban (2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3.). Jelen esemény keretében a érdeklődők a következő témában hallgathatnak […]

máj
9

Kedves Érdeklődők! Remeteszőlős Község Önkormányzata pályázati támogatást nyert a "Remeteszőlős egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramja” (TÁMOP-6.1.2/A-09-2010-0286) című projektjére. Ennek keretében 2011. május 12‐én 17.00 órai kezdettel folytatódik a dietetikai, az egészséges táplálkozásról és az energia egyensúlyról szóló oktatás‐sorozat, a Polgármesteri Hivatalban (2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3.). Jelen esemény keretében a érdeklődők a következő témában hallgathatnak […]

máj
3

Remeteszőlős Község Önkormányzata pályázati támogatást nyert a "Remeteszőlős egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramja” (TÁMOP-6.1.2/A-09-2010-0286)  című projektjére.Ennek keretében 2011. május 7‐én 10.00 és 16.00 óra között EGÉSZSÉGNAPOT tartunk, amely keretében sokféle szűrővizsgálat (mindegyik ingyenes!) lesz elvégezhető a Polgármesteri Hivatalban (2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3.). A részletes program itt letölthető. Ezúton hívom fel minden kedves érdeklődő figyelmét, […]

máj
3

Remeteszőlős Község Önkormányzata pályázati támogatást nyert a "Remeteszőlős egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramja” (TÁMOP-6.1.2/A-09-2010-0286)  című projektjére.Ennek keretében 2011. május 7‐én 10.00 és 16.00 óra között EGÉSZSÉGNAPOT tartunk, amely keretében sokféle szűrővizsgálat (mindegyik ingyenes!) lesz elvégezhető a Polgármesteri Hivatalban (2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3.). A részletes program itt letölthető. Ezúton hívom fel minden kedves érdeklődő figyelmét, […]

ápr
28

Kedves Remeteszőlősi Lakosok! A 2011. május 7-én tartandó remeteszőlősi egészségnapon több féle szűrővizsgálat lesz elvégezhető. Ezek között fájdalommentes (tesztcsíkos) prosztata állapotfelmérésre is van lehetőség, amelynek igénybe vétele – korlátozott száma miatt – előzetes bejelentkezés alapján lesz lehetséges. Kérjük, hogy akit érdekel a fenti vizsgálat, az a következő válaszcímen jelentkezzen be: info@remeteszolos.hu vedono@remeteszolos.hu Polgármesteri Hivatal

ápr
22

Kedves Érdeklődők! Remeteszőlős Község Önkormányzata pályázati támogatást nyert a "Remeteszőlős egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramja” (TÁMOP-6.1.2/A-09-2010-0286) című projektjére. Ennek keretében 2011. április 28‐án 17.00 órai kezdettel dietetikai, az egészséges táplálkozásról és az energia egyensúlyról szóló oktatás‐sorozat veszi kezdetét a Polgármesteri Hivatalban (2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3.). Jelen esemény keretében a érdeklődők a következő témában hallgathatnak […]

ápr
22

Kedves Érdeklődők! Remeteszőlős Község Önkormányzata pályázati támogatást nyert a "Remeteszőlős egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramja” (TÁMOP-6.1.2/A-09-2010-0286) című projektjére. Ennek keretében 2011. április 28‐án 17.00 órai kezdettel dietetikai, az egészséges táplálkozásról és az energia egyensúlyról szóló oktatás‐sorozat veszi kezdetét a Polgármesteri Hivatalban (2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3.). Jelen esemény keretében a érdeklődők a következő témában hallgathatnak […]

ápr
11

Remeteszőlős Község Önkormányzata: 2090 Remeteszőlős, Vénusz u. 8-10. Tel.: (06-26) 355-293 Mobil: 20/463-8816 Weblap: www.remeteszolos.hu Ügyfélfogadási időpontok: hétfő 13.00-17.00 szerda: 8.00-12.00, 13.00-16.00 péntek: 8.00-12.00 Szathmáry GergelyPolgármester E-mail: polgarmester@remeteszolos.hu A Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal Remeteszőlősi Kirendeltsége Jegyző: dr. Kovács Dénes E-mail: jegyzo@budajeno.hu dr. Darvas SzilviaIgazgatási főelőadó E-mail: igazgatas@remeteszolos.hu Bartos Istvánné Adóügyi főelőadó E-mail: ado@remeteszolos.hu Földi MariannaPénzügyi […]

márc
31

Kedves Szülők, Nagyszülők! Remeteszőlős Község Önkormányzata pályázati támogatást nyert a "Remeteszőlős egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramja” (TÁMOP-6.1.2/A-09-2010-0286) című projektjére. Ennek keretében 2011. április 7‐én 17.00 órai kezdettel elsősegély‐nyújtási oktatás‐sorozat veszi kezdetét a Polgármesteri Hivatalban (2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3.). Jelen esemény keretében a kedves szülők és nagyszülők a gyermekekkel előforduló balesetek esetén alkalmazandó elsősegély-nyújtási technikák […]

márc
31

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a "Remeteszőlős legfőbb közlekedési útvonalának (Patak sétány) szilárd burkolatának kialakítása” (KMOP-2.1.1/B-09-2009-0009) című projekt ünnepélyes terület átadási-átvételi eljárásának lefolytatása a szerződésnek megfelelően 2011. április 1-én tartjuk, 10 órakor. A meghívót itt tekintheti meg. Helyszín: 2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3. Szathmáry Gergely polgármester

márc
31

Remeteszőlős legfőbb közlekedési útjának (Patak sétány) szilárd burkolatának kialakítására (KMOP – 2.1.1/B-09-2009-0009) vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményhirdetése 2010.12.13-án megtörtént. A jogorvoslati idő letelte után 2010. december 28-án a vállalkozói szerződés aláírásra került az érdeklődők jelenlétében. A fotókat itt tekintheti meg. A szerződésnek megfelelően a kivitelezési munkák 2011. április 1-én kezdődnek meg.

márc
31
márc
8

Tisztelt Hölgyem, tisztelt Uram! Ezúton szeretettel meghívjuk Önt a "Remeteszőlős egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramja” (TÁMOP-6.1.2/A-09-2010-0286) című projekt nyitórendezvényére. Időpont: 2011. március 11., 11 óra Helyszín: 2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3. Tisztelettel és szeretettel várjuk Önt. Szathmáry Gergely polgármester

jan
17

Közmeghallgatás – 2010.12.10.

jan
17

Közmeghallgatás – 2009.12.11.

jan
17

Közmeghallgatás jegyzőkönyve – 2008.12.10

jan
17

Jk. – 2010.01.25. Jk. – 2010.02.12. Jk. – 2010.02.22. Jk. – 2010.03.29. Jk. – 2010.04.26. Jk. – 2010.05.31. Jk. – 2010.06.30. Jk. – 2010.07.19. Jk. – 2010.07.30. Jk. – 2010.09.27. Jk. – 2010.10.14. Jk. – 2010.10.25. Jk. – 2010.11.26. Jk. – 2010.11.29. Jk. – 2010.12.03. Jk. – 2010.12.13.

nov
30

Tisztelt Hölgyem, tisztelt Uram! Ezúton szeretettel meghívjuk Önt a "Közterületek közösségi célú fejlesztése Remeteszőlősön” (KMOP-5.2.1/A-2009-0029) című projekt zárórendezvényére. Időpont: 2010. december 6., 14 óra Helyszín: 2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3. Tisztelettel és szeretettel várjuk Önt. Szathmáry Gergely polgármester

nov
5

www.nfu.hu Önkormányzatunk 2009 őszén nyújtott be uniós pályázatot Közép-Magyarországi Operatív Program keretében „Belterületi utak fejlesztése támogatására” meghirdetett (KMOP-2009- 2.1.1/B) kiírásra „Remeteszőlős legfőbb közlekedési útvonalának (Patak sétány) szilárd útburkolatának kialakítása” címmel. A projekt a Bíráló Bizottság 2010.02.11-i döntése értelmében 100 753 409,-Ft támogatásban részesült, a támogatási szerződés aláírására 2010.04.14-én került sor. Remeteszőlős Község lakossága részéről intenzív […]

okt
25

(www.nfu.hu) EU támogatással újulnak meg Remeteszőlős Közterületei Önkormányzatunk 2009 őszén nyújtott be uniós pályázatot közterületei fejlesztésére. A projekt támogatásban részesült, így a fejlesztések 2010. augusztusában megkezdődhetnek. Ennek keretében megújul a Patak-sétány menti játszótér, a Ponty utcai és a Patak sétányi játszótér közötti útvonalon utcabútorok kerülnek kihelyezésre, megvalósul az Ördögárok-patak belterületi szakaszának medertisztítása, és az Amúr […]

aug
2

Tisztelt Remeteszőlősiek! Ezúton értesítjük Önöket, hogy a "Közterületek közösségi célú fejlesztése Remeteszőlősön" című projekt nyitó rendezvénye 2010. augusztus 9-én 10 órakor lesz. A részletes meghívót itt olvashatja. Polgármesteri Hivatal

júl
28

Ajánlattételi dokumentáció Ajánlattételi felhívás Tájékoztató az eljárás eredményéről

júl
28

Ajánlattételi dokumentáció Ajánlattételi felhívás Tájékoztató az eljárás eredményéről

jún
10

Tisztelt Remeteszőlősi Lakosok! A „Közterületek közösségi célú fejlesztése” című pályázat keretében lehetőség nyílt egy olyan remeteszőlősi logó kitalálására, mely tükrözi Községünk arculatát (természeti adottságok, fiatal település, község jellege, stb.). A logót nem a címer helyett, hanem amellett alkalmaznánk, a különböző kiadványokon. Kérem, jelöljék meg azt a logót, ami leginkább elnyerte tetszését. "Mosoly_1" "Mosoly_2" "Hegyek_1" "Hegyek_2" […]

febr
25

Jk – 2009.01.26. Jk. – 2009.02.13. Jk. – 2009.02.23. Jk. – 2009.03.30. Jk. – 2009.04.27. Jk. – 2009.05.25. Jk. – 2009.06.04. Jk. – 2009.06.29. Jk. – 2009.07.15. Jk. – 2009.08.25 Jk. – 2009.09.04. Jk. – 2009.09.07. Jk. – 2009.09.10. Jk. – 2009.09.28. Jk. – 2009.10.27. Jk. – 2009.11.19. Jk. – 2009.11.30. Jk. – 2009.12.16.

dec
9
dec
7

Elkészült Remeteszőlős Község településfejlesztési koncepciója. Az anyag itt olvasható. A szerkezeti és szabályozási tervek ezt követően készülnek el.

dec
4

Az alábbi linkre kattintva megtekintheti a településfejlesztési koncepció lényegi tartalmát összefoglaló dokumentumot. Polgármesteri Hivatal

júl
16

Tisztelt Remeteszőlősiek! Az alábbi sorra kattintva megtekinthetik a a településfejlesztési koncepció előkészítésére kiküldött kérdőívek eredményeinek szöveges kiértékelését, szíves olvasgatásra. Kérdőív szöveges kiértékelése Üdvözlettel Szathmáry Gergely polgármester

aug
6

Jegyzőkönyv Készült Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete által megtartott közmeghallgatáson 2007. július 13-án 17 órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester Petneházy Gábor alpolgármester Almássy Tamás képviselő dr. Balásházy Imre képviselő Kőhalmi Alajos képviselő dr. Tóth Balázs képviselő dr. Laukó Sándor jegyző A lakosság részvételét tartalmazó jelenléti ív jelen jegyzőkönyv részét képezi. Szathmáry Gergely polgármester köszöntőt […]

 
Ahol az Ég a földdel összeér, félkör ívben,
Ahol a hegyek sörényét sötét felhő simogatja,
Ahol annyira természetesnek látszik: a föld kerek,
Ahol Budai-hegyek lopnak a szívünkbe vidámságot:
az REMETESZŐLŐS