okt
28

Az önálló rendeltetési egység rendeltetésének módosítása (pl. hétvégi házból lakóház) vagy az építmény rendeltetési egységei számának megváltozása (pl. új funkciójú épületrész megjelenése) esetén az Önkormányzat hatáskörébe tartozik annak tudomásul vétele, feltétel meghatározásával vagy a nélkül. A rendeltetésváltás tudomásul vételéről az Önkormányzat hatósági bizonyítványt állít ki. Az eljárás új feltételeiről a 419/2021 (VII.15.) Korm. rendelet 46-48 […]

jan
4

A 2016. évi LXXIV. törvény 8. § (2) c) felhatalmazásával, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 Korm rendelet 26/C (2) és (3) bekezdése alapján) a települési Önkormányzatok állít ki építésügyi hatósági bizonyítványt, a következő esetekben: 1.) 2012. december 31. után épített építési engedély, […]

nov
16

Meglévő – a földhivatali nyilvántartás szerint gazdasági épület illetve hétvégi ház besorolású – lakóházzá minősítése (rendeltetésmódosítás), illetve esetleges továbbépítése során az alábbiak szerinti eljárások és teendők elvégzése szükséges. Amennyiben – az ingatlanon jelenleg meglévő épület átépítése, bővítése nem cél -, csak a jelenleg meglévő hétvégi ház lakó rendeltetésének módosítása, az alábbiak irányadók. „Engedélyezési eljáráshoz nem […]

dec
7

A településkép védelméről szóló 7/2018. (VI.25.) önkormányzati rendelet: TKR Településképi bejelentéshez szükséges formanyomtatvány Településképi vélemény kérelem benyújtásához szükséges nyomtatvány Településképi szakmai konzultáció mintanyomtatványa

dec
7

Remeteszőlős Településképi Rendelete és Településképi Arculati Kézikönyve Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 107/2017. (XII.13.) önkormányzati határozatában hagyta jóvá községünk Településképi Arculati Kézikönyvét (TAK) és 7/2018. (VI.25.) önkormányzati rendeletében hagyta jóvá a Településkép Védelméről (TKR) szóló rendeletét. TAK TAK (térkép – arculati lehatárolás) TKR

jún
21

Szerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat, Szabályozási tervlapok

máj
6

Budakeszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztálya

márc
20
 
Ahol az Ég a földdel összeér, félkör ívben,
Ahol a hegyek sörényét sötét felhő simogatja,
Ahol annyira természetesnek látszik: a föld kerek,
Ahol Budai-hegyek lopnak a szívünkbe vidámságot:
az REMETESZŐLŐS