jan
4

A 2016. évi LXXIV. törvény 8. § (2) c) felhatalmazásával, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 Korm rendelet 26/C (2) és (3) bekezdése alapján) a települési Önkormányzatok állít ki építésügyi hatósági bizonyítványt, a következő esetekben: 1.) 2012. december 31. után épített építési engedély, […]

nov
16

Meglévő – a földhivatali nyilvántartás szerint gazdasági épület illetve hétvégi ház besorolású – lakóházzá minősítése (rendeltetésmódosítás), illetve esetleges továbbépítése során az alábbiak szerinti eljárások és teendők elvégzése szükséges. Amennyiben – az ingatlanon jelenleg meglévő épület átépítése, bővítése nem cél -, csak a jelenleg meglévő hétvégi ház lakó rendeltetésének módosítása, az alábbiak irányadók. „Engedélyezési eljáráshoz nem […]

dec
7

A településkép védelméről szóló 7/2018. (VI.25.) önkormányzati rendelet: TKR Településképi bejelentéshez szükséges formanyomtatvány Településképi vélemény kérelem benyújtásához szükséges nyomtatvány Településképi szakmai konzultáció mintanyomtatványa

dec
7

Remeteszőlős Településképi Rendelete és Településképi Arculati Kézikönyve Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 107/2017. (XII.13.) önkormányzati határozatában hagyta jóvá községünk Településképi Arculati Kézikönyvét (TAK) és 7/2018. (VI.25.) önkormányzati rendeletében hagyta jóvá a Településkép Védelméről (TKR) szóló rendeletét. TAK TAK (térkép – arculati lehatárolás) TKR

jún
21

Szerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat, Szabályozási tervlapok

máj
6

Budakeszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztálya

márc
20
 
Ahol az Ég a földdel összeér, félkör ívben,
Ahol a hegyek sörényét sötét felhő simogatja,
Ahol annyira természetesnek látszik: a föld kerek,
Ahol Budai-hegyek lopnak a szívünkbe vidámságot:
az REMETESZŐLŐS