ápr
5

Az orosz-ukrán háború okozta gazdasági világválság, az infláció megnövekedése, a pénz vásárló erejének romlása és a magas energiaárak következtében az átlagos keresetű embereknek is megélhetési gondjaik lehetnek. Remeteszőlősön is több olyan személy, illetve család került nehéz helyzetbe, akiknek eddig ilyen problémáik nem voltak. Fentiek okán a Képviselő-testület úgy látta, hogy szükségessé vált a települési támogatásról […]

febr
27

Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testülete 2015-ben megalkotta a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendeletét. Megalkotása óta többször módosult e rendelet. A jelenleg kialakult gazdasági helyzetre való tekintettel a rendelet felülvizsgálata vált szükségessé a települési támogatások vonatkozásában. 2022.12.01. naptól a „rendkívüli települési támogatások” jogosultsági feltétele került módosításra (emelésre), így jogosulttá válhat […]

ápr
7

Remeteszőlős Község Önkormányzata több éve dolgozik a Híd Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat azon, hogy megszervezze a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatását. Most értünk el odáig, hogy az ehhez szükséges feltételek (diszpécser szolgálat és szakképzet segítő személyzet) a rendelkezésre állnak. Ennek lényege, hogy a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló személyek részére […]

márc
2

Az Egyes gyermekvédelmi és szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi CXLVII. törvénnyel 2021. január 1-jétől módosításra került a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) havi rendszerességgel nyújtott települési támogatásokra vonatkozó szabályozása. Ennek során az Szt. 45.§ (7) bekezdése oly módon került módosításra, hogy az ápolás céljára megállapított […]

júl
13

A 2020. évben módosult a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet, bővült az ellátások köre a települési óvodai támogatással. A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet egységes szerkezetben, a módosításokkal A fentiek szerint módosított települési támogatás kérelmet (mely 2020. szeptember 1. nappal lép hatályba) ITT […]

dec
19

A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet egységes szerkezetben, a módosításokkal

ápr
25

Tisztelt Remeteszőlősi Lakosok! A Budakeszi HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ tájékoztatni szeretné a lakosokat arról, hogy a jogszabályi változások következtében Budakeszi Járás települései is egy új speciális szolgáltatást tudnak elérni. Az óvodai és iskolai szociális segítői tevékenységet a család- és gyermekjóléti központ szakemberei látják el a köznevelési intézményekben 2018 szeptemberétől. Mivel Remeteszőlősön […]

jan
16

Megtekinthető rendelet és kérelem nyomtatvány

aug
14

Tájékoztató a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

 
Ahol az Ég a földdel összeér, félkör ívben,
Ahol a hegyek sörényét sötét felhő simogatja,
Ahol annyira természetesnek látszik: a föld kerek,
Ahol Budai-hegyek lopnak a szívünkbe vidámságot:
az REMETESZŐLŐS