jún
13

Remeteszőlős Község Önkormányzata módosította a településrendezési eszközöket, a következő célokkal: a 098-0103 és 089 hrsz-ú ingatlanokon a gazdasági terület és a szükséges BIA pótlás kijelölése a Településszerkezeti terven. (A módosítás csak szerkezeti terv szintű.) A Nagykovácsi út menti lakótelkeken, az út 50 méteres védőtávolságán belül kézműipari tevékenység rendeltetési célú építmények elhelyezhetőségének szabályozása, az 53 hrsz-ú […]

júl
27

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-Testülete 16/2021. (III.30.) számú önkormányzati határozatában a TSZT, HÉSz eseti módosításáról döntött. Tárgyi településrendezési eszköz módosítás véleményezésére, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TJ) 41. § alapján egyszerűsített eljárás keretében történő véleményezési szakaszt kezdeményezünk. […]

jún
28

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 107/2017. (XII.13.) önkormányzati határozatában hagyta jóvá községünk Településképi Arculati Kézikönyvét (TAK) és 7/2018. (VI.25.) önkormányzati rendeletében hagyta jóvá a Településkép Védelméről (TKR) szóló rendeletét. TAK TAK (térkép – arculati lehatárolás) TKR

dec
4

2017.12.13. du. ½ 5 és 6 óra között TAK fórum

dec
9
dec
7

Elkészült Remeteszőlős Község településfejlesztési koncepciója. Az anyag itt olvasható. A szerkezeti és szabályozási tervek ezt követően készülnek el.

dec
4

Az alábbi linkre kattintva megtekintheti a településfejlesztési koncepció lényegi tartalmát összefoglaló dokumentumot. Polgármesteri Hivatal

júl
16

Tisztelt Remeteszőlősiek! Az alábbi sorra kattintva megtekinthetik a a településfejlesztési koncepció előkészítésére kiküldött kérdőívek eredményeinek szöveges kiértékelését, szíves olvasgatásra. Kérdőív szöveges kiértékelése Üdvözlettel Szathmáry Gergely polgármester

 
Ahol az Ég a földdel összeér, félkör ívben,
Ahol a hegyek sörényét sötét felhő simogatja,
Ahol annyira természetesnek látszik: a föld kerek,
Ahol Budai-hegyek lopnak a szívünkbe vidámságot:
az REMETESZŐLŐS