szept
2
A Budakörnyéki Közterület-felügyelet álláshirdetése

A Budakörnyéki Közterület-felügyelet

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

közterület-felügyelő (képzéssel) munkakör betöltésére.A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2092 Budakeszi, Fő utca 179.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. számú melléklet 30. pont

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A közterületek jogszerű használatának ellenőrzése, közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenységek szabályszerűségének ellenőrzése. Közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet, a közrend, a közbiztonság, az önkormányzati vagyon védelmében. Közterület-felügyelői hatáskörbe tartozó intézkedések megtétele. Közreműködés a bűnmegelőzési feladatok megvalósításában.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– Magyar állampolgárság.
– Cselekvőképesség.
– Büntetlen előélet.
– Középiskola/gimnázium.
– Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
– Rendészeti pálya iránti elhivatottság.
– Egészségügyi és pszichikai alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– „B” kategóriájú vezetői engedély,
– rendészeti, rendvédelmi szakmai végzettség,
– szakképesítés megszerzésére irányuló hajlandóság,
– közterület-felügyeletnél, rendvédelmi szervnél szerzett tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– Önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rend. alapján.
– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
– Oklevelek, bizonyítványok másolata.
– Hozzájárulás a személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez az EU 2016/679. sz. rend. 6. cikk 1.) bekezdés a) pont alapján.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 10.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton az intézmény részére a kozbiztonsag@budakeszi.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok tartalmi és formai szűrést követően személyes meghallgatáson vesznek részt.
A munkáltató fenntartja a pályázat érvénytelenné nyilvánításának jogát

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Budakeszi Hírmondó online – 2020. augusztus 28.
Budakeszi város honlapja – 2020. augusztus 28.
Budakörnyéki Közterület-felügyelet honlapja – 2020. augusztus 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Kinevezéskor a munkáltató hat hónap próbaidőt köt ki.
A kinevezés feltétele a bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány, melyet a kinevezésig át kell adni a munkáltatónak.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a bkktf.hu honlapon szerezhet.

 
Ahol az Ég a földdel összeér, félkör ívben,
Ahol a hegyek sörényét sötét felhő simogatja,
Ahol annyira természetesnek látszik: a föld kerek,
Ahol Budai-hegyek lopnak a szívünkbe vidámságot:
az REMETESZŐLŐS