júl
13
1/2010. (VII.13.) HVI vezető határozat
1/2010. (VII.13.) HVI vezető Határozat

 

 

Remeteszőlős Községben a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek 2010. évi általános választásán – a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 24. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 4. §-ban foglaltak figyelembe vételével – a megszerezhető mandátumok számát az alábbiak szerint állapítom meg:

 

egyéni listás választási rendszerben 4 darab mandátum osztható ki, így 4 fő képviselő választható meg.

 

Ezen határozat ellen a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 102. §. (2) bekezdésében foglaltak értelmében a meghozatalától számított 3 napon belül a Pest Megyei Területi Választási Iroda vezetőjéhez kifogással lehet élni, amelyet a Helyi Választási Irodánál (2094. Nagykovácsi, Nagykovácsi út 3.) lehet benyújtani.

 

 

Indokolás

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (továbbiakban: törvény) 24. § (2) bekezdése kimondja, hogy a választási iroda vezetője e törvény hatálybalépését követő 30 napon belül megállapítja és közzéteszi a megszerezhető mandátumok számát. A törvény 2010. június 14. napján lépett hatályba.

A törvény 3.§-a szerint a települési önkormányzati képviselő-testület tagjainak számát a választás évének január 1-i lakosságszáma alapján kell meghatározni. 

A törvény 24. § (1) bekezdése értelmében a törvény hatálybalépését követő 15 napon belül a lakosságszám-nyilvántartó központi szerv közli a választási irodák vezetőivel a település lakosságszámát. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEK KH) 2010. június 25-én közölt adata szerint Remeteszőlős lakosságszáma 2010. január 1-én 668 fő volt.

A törvény 4.§-a kimondja, hogy a 10.000, vagy ennél kevesebb lakosú település – egyéni listás választási rendszerben – egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma 1000 lakosig 4 fő.

A KEK KH által közölt fenti adat alapján Remeteszőlősön a kiosztható mandátumok száma – egyéni listás választási rendszerben – 4 darab, így a településen 4 fő képviselő választható meg. 

A fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

 

A határozat a 2010. évi L. törvény 3., 4. és 24.§-ain, a jogorvoslat jog biztosítása az 1997. évi C törvény 102. §. (2) bekezdésén alapul.

 

Határozatomat Remeteszőlős Község Önkormányzat honlapján (www.remeteszolos.hu) és a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláin 2010. július 13-án hirdettem ki.

 

Remeteszőlős, 2010. július 13.

 

                                                                          dr. Laukó Sándor

                                                                Helyi Választási Iroda vezető
 
Ahol az Ég a földdel összeér, félkör ívben,
Ahol a hegyek sörényét sötét felhő simogatja,
Ahol annyira természetesnek látszik: a föld kerek,
Ahol Budai-hegyek lopnak a szívünkbe vidámságot:
az REMETESZŐLŐS