jan
30
Változások az építésügyi hatósági, engedélyezési eljárásokban – 2008. január 1.

Tisztelt Remeteszőlősi ingatlan tulajdonosok!

 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy életbe lépett a 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet, mely szabályozza az építésügyi hatósági munkát és ehhez kapcsolódó eljárásokat.

Ezzel kapcsolatban az alábbiakra hívjuk fel az Önök figyelmét:

 

1) Remeteszőlős Község területén továbbra is a Budakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Építéshatósági Irodája az első fokon eljáró hatóság.2) A 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 1. számú melléklete tartalmazza az építésügyi hatósági engedélyhez és bejelentéshez kötött, illetve engedély és bejelentés nélkül végezhető építési tevékenységeket.

Építési engedélyhez kötött:

         építmény építése és bővítése, elmozdítása, felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, építmény homlokzatának megváltoztatása

         felvonó létesítése

         6 méternél hosszabb antennatartó szerkezet létesítése

         kerítés építése

         épített égéstermék elvezető kialakítása

         stb.

Bejelentés alapján végezhető:

         folyadék és gáztároló

         szobor, emlékmű, kereszt, emlékfal

         állattartási építmény

         3 m vagy annál alacsonyabb támfal

         stb.

Építési engedély és bejelentés nélkül végezhető:

         a telek határain, valamint a telek területén kerítés építése

         10 m2 vagy annál kisebb bruttó alapterületű és 2,5 m vagy annál kisebb építménymagasságú (huzamos emberi tartózkodásra nem alkalmas vagy nem emberi tartózkodásra szolgáló) építmény

         antenna létesítése (ha mérete 4 méter vagy annál kisebb), antennatartó létesítése (ha mérete 6 méter vagy annál kisebb)

         50 m2 vagy annál kisebb alapterületű ideiglenes (szezonális) jellegű, az év során legfeljebb 6 hónapig fennálló, levegővel felfújt vagy sátorszerkezetek építése

         telek természetes terepszintjének 1,0 m vagy annál kisebb, végleges jellegű megváltoztatása

         2,0 m2-es vagy annál kisebb felületnagyságú reklám-, cég-, címtábla, stb. építése, elhelyezése

         a rendezett terepszinttől számított 1,0 m vagy annál alacsonyabb támfal építése

         az épület homlokzatára szerelt, vagy az épület homlokzata elé épített fix vagy kinyitott állapotú, a homlokzati síktól 3,0 m vagy annál kisebb és 20 m2 vagy annál kisebb vízszintes vetületű kiállású előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, felszerelése

         napenergia-kollektor, szellőző-, klíma és szerelt égéstermék elvezető és szerelvényei, riasztó-berendezés, villámhárító, szelektív hulladékgyűjtő, 10 m3 vagy annál kisebb űrtartalmú tartály elhelyezése

         100 m2 vagy annál kisebb alapterületű, 6 m vagy annál kisebb építménymagasságú, szétszedhető, az év során legfeljebb 6 hónapra felállított üvegház vagy fóliasátor

         30 m3 vagy annál kisebb térfogatú állandó jellegű, vagy 60 m3 vagy annál kisebb térfogatú szétszedhető az év során legfeljebb 6 hónapra felállított kerti víz- és fürdőmedence

         Háztartási szilárdhulladék gyűjtő, -tároló, legfeljebb 10 m2 vagy annál kisebb alapterületig

         Kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, stb.)

         Kerti épített tűzrakóhely

         Kerti lugas, pihenés céljára szolgáló, oldalt nyitott, oszloppal alátámasztott kerti tető legfeljebb 20 m2 alapterületig

         Kerti szabadlépcső, kerti tereplépcső és lejtő

         Stb.

 

Felhívjuk a tisztelt lakosok figyelmét, hogy a fenti lista csak a legjellemzőbb építményeket sorolja fel. Kérjük bármilyen építési szándék esetén tekintse át a rendeletet!

Szintén felhívjuk a kedves figyelmüket arra, hogy a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) az engedélyköteles tevékenységek körét ettől eltérően is rendelkezhet, ezért minden kérdéses esetben keressék meg a település Főépítészét.

 

Polgármesteri Hivatal

 
Ahol az Ég a földdel összeér, félkör ívben,
Ahol a hegyek sörényét sötét felhő simogatja,
Ahol annyira természetesnek látszik: a föld kerek,
Ahol Budai-hegyek lopnak a szívünkbe vidámságot:
az REMETESZŐLŐS