febr
17
Elkészült az agglomeráció stratégiai zajtérképe

A Közlekedéstudományi Intézet (KTI) elkészítette az agglomeráció stratégiai zajtérképét. A térképet itt tekintheti meg.

A Nagykovácsi úti közlekedés által okozott zajhatással kapcsolatban a KTI az alábbiakat rögzítette:

  • A stratégiai zajtérképek készítése során vizsgált zajjellemzők (az egész napot jellemző Lden és az éjszakai időszakra vonatkozó Léjjel mutató) nem pillanatnyi terhelési értékeket jelentenek, hanem különböző napszakokra vonatkozó, hosszú idejű átlagos A-hangnyomásszintekből számított értékeket.  Az így számított zajjellemzőket kell az ún. stratégiai küszöbértékekkel (melynek értéke az Lden mutató esetében 63 dB, az Léjjel mutató esetében 55 dB) összehasonlítani.
  • A konfliktustérképek alapján a Nagykovácsi út Vénusz utcától Nagykovácsi felé haladó szakaszán több lakóépület konfliktussal terhelt (a stratégiai küszöbérték túllépésével jellemezhető) területen található az Lden és/vagy az Léjjel mutató tekintetében. A túllépés mértéke 0-10 dB közötti (a konfliktustérképeken citrom-, illetve narancssárga színnel jelölve), így a jogszabályi előírások értelmében 10 éven belül megvalósítandó zajcsökkentési vagy más, a zaj elleni védelmet célzó megoldásokat szükséges meghatározni.
  • A rendelkezésre álló térképi adatbázis alapján úgy ítéltük meg, hogy a kérdéses szakaszon zajárnyékoló fal építésének helyigénye nem biztosítható. Olyan esetekben, ahol a védendő lakóházaknak az érintett úttal jellemzően direkt kapcsolatuk van, nem javasoltuk zajárnyékoló fal létesítését, mivel annak megszakítása erősen rontja a hatékonyságot. Megvizsgálva a kérdéses szakaszra vonatkozó észrevételt, az intézkedési tervet kiegészítjük a konfliktussal terhelt területen lévő lakóépületek védelmét szolgáló zajárnyékoló fal(ak) javaslatával. (Kivételt képeznek fentiek szerint az érintett úttal való direkt kapcsolattal rendelkező ingatlanok). Hangsúlyozzuk azonban, hogy a zajárnyékoló fal(ak) tényleges megvalósíthatóságáról, illetve annak feltételeiről a kivitelezést megelőző helyszíni felmérés és részletes tervezés alapján, a helyspecifikus feltételek figyelembe vételével születhet döntés. Ilyen mélységű vizsgálat jelen – stratégiai szintű – projektünknek nem képezi részét.
  • Az útburkolat cseréjétől belterületen akusztikai szempontból csak az út teljes keresztmetszetére kiterjedő folytonossági hiányok esetében várható értékelhető mértékű zajterhelés-csökkenés. Az egyéb jellegű útburkolati hibák, pl. kátyúk kijavítása esetén a zajterhelés változása a stratégiai zajtérképezés eszközeivel nem mutatható ki. A 2018. év folyamán helyszíni bejárást végeztünk a stratégiai zajtérképezéssel érintett nagyforgalmú közúti szakaszokon, melynek során rögzítésre kerültek azok az útszakaszok, melyeken teljes keresztmetszetre kiterjedő folytonossági hiányok jelentkeztek. A 11104 jelű bekötőút Remeteszőlős települést érintő nagyforgalmú szakaszán a helyszíni bejárás eredménye alapján ilyen jellegű minőségi probléma nem volt tapasztalható.
 
Ahol az Ég a földdel összeér, félkör ívben,
Ahol a hegyek sörényét sötét felhő simogatja,
Ahol annyira természetesnek látszik: a föld kerek,
Ahol Budai-hegyek lopnak a szívünkbe vidámságot:
az REMETESZŐLŐS