júl
13
Felhívás népszámláló-biztosi munkára Remeteszőlősön

Felhívás a 2022. évi népszámlálás lebonyolításában közreműködő számlálóbiztosok jelentkezésére

A Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal számlálóbiztosok jelentkezését várja a 2022. október-november hónapokban bonyolítandó országos népszámláláshoz.

A jelentkezéseket 2022. július 30. napjáig várjuk az alábbi módokon:

 • személyesen a Budajenői Közös ÖnkormányzatiHivatal Remeteszőlősi Kirendeltségén (2090 Remeteszőlős, Vénusz utca 8-10.) vagy
 • postai úton a Budajenői Közös ÖnkormányzatiHivatal (2093 Budajenő, Fő utca 1-3.) címére vagy
 • e-mailben a jegyzo@budajeno.hu címen.

A jelentkezés során a „Számlálóbiztosi Jelentkezési lap” elnevezésű nyomtatványt kell kitölteni. A nyomtatvány elérhető a honlapon.

A jelentkezési lapot aláírásával tudja érvényesíteni! Az aláírás nélküli jelentkezés érvénytelen!

A népszámlálás terepen történő adatgyűjtését a számlálóbiztosok látják el. A feladatot a számlálóbiztosoknak 2022. október 1 – 2022. november 20. közötti időszakban kell elvégezni.

A jelentkezéskor vegyék figyelembe, hogy összeírói munka legalább 70 %-át el kell elvégezni 2022. október 15. utáni két hétben.

A számlálóbiztosi munkára jelentkezőknek rendelkezniük kell:

 • saját eszközzel és interneteléréssel a felkészüléshez: olyan informatikai eszközzel, amelyen meg tudja tekinteni az e-learning-tananyagot és vizsgázni tud (PC, laptop, tablet, stb.);
 • elektronikus és telefonos elérhetőséggel: a folyamatos és hatékony kapcsolattartás érdekében mobiltelefonnal és e-mail-címmel.

A jelentkezők kiválasztásánál az alábbi az alábbi szempontok kerülnek figyelembe vételre a KSH ajánlása alapján:

 • legalább középfokú végzettséggel való rendelkezés;
 • kizárólagosság: annak vállalása, hogy a népszámlálás idején a KSH-n kívül más szervezet vagy személy részére az érintett címek és személyek esetében adatgyűjtést, valamint kereskedelmi ügynöki tevékenységet nem végez, illetve a sajtónak csak a KSH előzetes engedélyével nyilatkozhat;
 • magabiztos számítógépes ismeret: rendelkezés felhasználó szintű számítógépes ismerettel, illetve jártas érintőképernyős készülékek használatában;
 • fizikai erőnlét, terhelhetőség: a számlálóbiztosi munkával járó napi folyamatos munkavégzés és a jelentős fizikai, szellemi igénybevétel vállalása;
 • tanulási készség: annak vállalása, hogy a felkészülés során az új ismeretek önálló elsajátítja, és a vizsgát tesz;
 • motiváltság: elkötelezettség, érdeklődés a kérdezői munka, illetve a számlálóbiztosi munka iránt;
 • jó fellépés, beszédkészség: érthető, helyes beszéd, jó fogalmazókészség;
 • kapcsolatteremtő és kommunikációs készség, nyelvtudás: udvariasság, kedvesség, megfelelő meggyőző erő, a beszélőpartnerre koncentráló figyelem, idegen nyelv ismerete előnyt jelent;
 • empátia: tudjon azonosulni az adatszolgáltató problémájával, együtt tudjon vele érezni, ugyanakkor tartsa szem előtt a népszámlálás érdekeit;
 • lelkiismeretesség, precizitás: vállalja az útmutatások, határidők betartását, a pontos, gondos feladatvégzést, vigyáz a rábízott tabletre és az egyéb kellékekre;
 • konfliktuskezelő készség: a kérdezői munkával járó, valamint az adatszolgáltatókkal kapcsolatos problémákat igyekszik elviselni, kezelni;
 • titoktartás: a kapott válaszokat bizalmasan kezelése;
 • helyismeret, tájékozódási, térképkezelési készség: az összeírási területen, településen helyismerettel való rendelkezés;
 • rugalmas időbeosztással és állandó elérhetőséggel (mobiltelefon, e-mail elérhetőséggel) rendelkezésre állás vállalása az adatfelvétel időszakában;
 • annak tudomásul vétele, hogy személyes adatait a KSH az általa működtetett informatikai rendszerben rögzíti és a Call Centerbe érkező megkeresés esetén az érintett adatszolgáltatónak megadja.

A számlálóbiztosi feladat ellátásával kapcsolatos főbb tudnivalók:

A számlálóbiztos áll közvetlen kapcsolatban az adatszolgáltatókkal. Feladata a körzeteinek bejárása, a körzeteihez tartozó, az internetes önkitöltési időszakban le nem zárt címek felkeresése, az interjúk és az adatfelvétel lebonyolítása, valamint a címek pontosítása, az esetleges új címek felvétele. Munkáját közvetlenül a felülvizsgáló irányítja, ellenőrzi.

A népszámlálás adatfelvételének eszmei időpontja 2022. október 01. nap 00:00 óra.

2022. október 1. és 2022. november 20. között zajlik a számlálóbiztosi terepmunka.

A népszámlálási adatfelvétel során össze kell írni a számlálókörzetbe tartozó – a címjegyzéken szereplő, illetve a térképszelvény által lehatárolt területen található – valamennyi lakóegységet, továbbá a számlálókörzet területén élő személyeket.

A népszámlálás teljességéhez elengedhetetlen a körzetek teljes körű címbejárása függetlenül attól, hogy történt-e a címen internetes önkitöltés vagy sem.

A számlálóbiztosok a KSH által biztosított,védett elektronikai eszközzel (tablet) végzik az adatgyűjtést. Az eszközök már a feladatellátást kiszolgáló szoftverekkel telepítve kerülnek a számlálóbiztosokhoz. Kizárólag a rendszer kérdőívmodulja fut a felhasználó eszközén, minden más modul elérhetetlen.

A számlálóbiztosok felkészítését e-learning-rendszerben kívánja a KSH megvalósítani.

Az oktatási rendszer 2022. szeptember 15-től érhető el a képzésben résztvevők számára, melynek része vizsga teljesítése. Kizárólag a sikeres vizsgát tett jelentkezőkkel köthető szerződés a számlálóbiztosi feladatok ellátására!

Díjazás: A számlálóbiztos munkadíját a 362/2020. (VII.23.) Korm. rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

A számlálóbiztosokkal megbízási szerződést köt a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal.

Számlálóbiztos csak nagykorú, cselekvőképes személy lehet.

dr. Verhóczki Zita sk.

jegyző helyi népszámlálási felelős

 
Ahol az Ég a földdel összeér, félkör ívben,
Ahol a hegyek sörényét sötét felhő simogatja,
Ahol annyira természetesnek látszik: a föld kerek,
Ahol Budai-hegyek lopnak a szívünkbe vidámságot:
az REMETESZŐLŐS