ápr
25
A Budakörnyéki Közterület-felügyelet álláshírdetése

Budakörnyéki Közterület – Felügyelet

a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budakörnyéki Közterület – Felügyelet 

Közterület-felügyelő

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:

Pest megye: Budakeszi,Biatorbágy,Nagykovácsi,Herceghalom,Perbál,Tök, Budajenő.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Budakörnyéki Közterület-felügyelet illetékességi területén (Budakeszi, Biatorbágy, Nagykovácsi, Herceghalom, Perbál, Tök, Budajenő) a közterületek jogszerű használatának ellenőrzése, engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenységek ellenőrzése, köztisztasági szabályok betartásának ellenőrzése, behajtási engedélyek ellenőrzése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§        Magyar állampolgárság,

  • Cselekvőképesség,
  • Büntetlen előélet,

§       Középiskola/gimnázium, Közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés; vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga,

§        B kategóriás jogosítvány,

§        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§        6 hónapos próbaidő vállalása,

§        Egészségi, – fizikai és pszichológiai alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Középiskola/gimnázium, Közterület – felügyelői vizsga,

§         Közterületnél szerzett – 1 év alatti szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Önéletrajz a 45/2012. (III.20) Kormányrendelet 1. számú melléklete szerint,

§         Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (teljes körű) vagy másolata, vagy igénylőlap, vagy nyilatkozat,

§        Oklevél és/vagy bizonyítványok másolata,

§        Motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Uzsoki Gábor nyújt, a 06/23/535-710/107-es telefonszámon -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Elektronikus úton Magyar – Boros Andrea humánpolitikai ügyintéző részére a magyar.andrea@budakeszi.hu e-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok – tartalmi és formai – szűrését követően, a pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázat kiírója, fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.budakeszi.hu – 2016. április 28.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.budakeszi.hu honlapon szerezhet.

 
Ahol az Ég a földdel összeér, félkör ívben,
Ahol a hegyek sörényét sötét felhő simogatja,
Ahol annyira természetesnek látszik: a föld kerek,
Ahol Budai-hegyek lopnak a szívünkbe vidámságot:
az REMETESZŐLŐS