dec
1
A Budakörnyéki Közterület-felügyelet álláshírdetése Közterület-felügyelő munkakör betöltésére

A Budakörnyéki Közterület-felügyelet

a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet


Közterület-felügyelő

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Budakeszi, Biatorbágy, Nagykovácsi, Herceghalom, Perbál, Tök, Budajenő

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 30. pontja szerint Közterület-felügyelői munkakör

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Budakörnyéki Közterület–felügyelet illetékességi területén (Budakeszi, Biatorbágy, Nagykovácsi, Herceghalom, Perbál, Tök, Budajenő) a közterületek jogszerű használatának ellenőrzése, engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenységek ellenőrzése, köztisztasági szabályok betartásának ellenőrzése, behajtási engedélyek ellenőrzése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Közszolgálati szabályzat rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium, Közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés; vagy középiskolai végzettség és közterület – felügyelői vizsga,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 • 6 hónapos próbaidő vállalása
 • Egészségi-, fizikai és pszichológiai alkalmasság.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Középfokú képesítés,
 • Közterület-  felügyeletnél szerzett – legalább 1-3 éves tapasztalat

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint.
 • Iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata.
 • Motivációs levél.
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy másolat, vagy igénylőlap bemutatása annak megkéréséről, vagy nyilatkozat.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. december 15.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Uzsoki Gábor nyújt, a 06/23/535-710/107-es telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Budakörnyéki Közterület–felügyelet címére történő megküldésével (2092 Budakeszi, Fő utca 179.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KF/497/2015, valamint a munkakör megnevezését: közterület – felügyelő, vagy
 • Elektronikus úton Uzsoki Gábor – intézményvezető részére a kozbiztonsag@budakeszi.hu E-mail címen keresztül.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok – tartalmi és formai – szűrését követően a pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát. Munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. Az illetmény a vonatkozó jogszabályok szerint kerül megállapítása.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. december 18.

 
Ahol az Ég a földdel összeér, félkör ívben,
Ahol a hegyek sörényét sötét felhő simogatja,
Ahol annyira természetesnek látszik: a föld kerek,
Ahol Budai-hegyek lopnak a szívünkbe vidámságot:
az REMETESZŐLŐS