júl
18
ÉTV Kft. hirdetménye az Üzletszabályzat változásáról

Tisztelt Felhasználóink!

A vízközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, valamint annak egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet értelmében az Érd és Térsége Víziközmű Kft. elkészítette – a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2144/2013. számú, 2013. december 12-én kelt határozatával jóváhagyott – Üzletszabályzatának 2. számú átfogó módosítását, melyet a vonatkozó jogszabályok változásai tettek szükségessé.

 

Az egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzat 2. számú módosítását a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal  KSFO_2016/442-4. számú határozatával jóváhagyta és 2016. július 8-val lépett hatályba.

Az Üzletszabályzat minden már megkötött, és ezután megkötendő közszolgáltatási szerződésre alkalmazandó. Az Üzletszabályzat tartalmazza az Érd és Térsége Víziközmű Kft. által a Felhasználók részére nyújtott víziközmű-szolgáltatások általános műszaki, kereskedelmi, elszámolási és fizetési szerződési feltételeit.

A módosított Üzletszabályzatunkat megismerhetik a http://www.erdivizmuvek.hu/uzletszabalyzat/ oldalon, illetve az Üzletszabályzat nyomtatott példányát megtalálják az Érd és Térsége Víziközmű Kft. Ügyfélszolgálati Irodájában, a 2030 Érd, Felső utca 2. szám alatt.

 

Köszönjük együttműködésüket!

 

Érd és Térsége Víziközmű Kft.

 
Ahol az Ég a földdel összeér, félkör ívben,
Ahol a hegyek sörényét sötét felhő simogatja,
Ahol annyira természetesnek látszik: a föld kerek,
Ahol Budai-hegyek lopnak a szívünkbe vidámságot:
az REMETESZŐLŐS