jún
10
Pályázat a BÖT logók elkészítésére

A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás (melynek tagja Remeteszőlős Község Önkormányzata is) Társulási Tanácsa pályázatot hirdet a Társulás logójának megtervezésére és elkészítésére az alábbiak szerint:

–          Az ötletpályázat beadási határideje: 2015. szeptember 25.

–          Beadás helye: A pályaműveket postai úton kell megküldeni, a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás címére (2092 Budakeszi Fő utca 179.), vagy zárt borítékban kell leadni a Budakeszi Polgármesteri Hivatalában (2092 Budakeszi, Fő utca 179.). A borítékra rá kell írni ?BÖT logó ötletpályázat?.

–          Formai követelmények: A pályaműveket papír alapon valamint elektronikus adathordozón (CD, DVD) is be kell nyújtani, TIFF, PSD (Photoshop), vagy vektoros-ábra formátumban.

–          A pályázatok elbírálása: A beérkezett pályázatokat a Kulturális, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság értékeli és javaslata alapján a döntést a Társulási Tanács hozza meg.

–          A pályázatok díjazása: A nyertes pályázatot a Társulási Tanács bruttó 50.000 Ft pénzdíjjal jutalmazza.

–          Tartalmi követelmények: A logónak nyomdaiparilag sokszorosíthatónak kell lennie. Tartalmaznia kell a ?Budakörnyéki Önkormányzati Társulás? elnevezést.

–          A pályázó néhány mondatban fejtse ki, hogy a logó tartalma milyen formában kapcsolódik a Budakörnyéki Önkormányzati Társuláshoz.

–          Szerzői jogok: A Pályázó tudomásul veszi, hogy pályaművének beadásával mindennemű szerzői jogdíjról lemond. A pályázat győztese a későbbiekben a logóval kapcsolatosan semminemű igényt nem nyújthat be. A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás jogosult a logó feletti további rendelkezésre, azt szabadon, korlátozás és a meghirdetett díjon felüli egyéb ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja és módosíthatja.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás dr. Somogyi Farkas József társulási referenstől telefonon a +36 23 535-710/107 melléken, vagy a somogyi.farkas@budakeszi.hu e-mail címen kérhető.

 
Ahol az Ég a földdel összeér, félkör ívben,
Ahol a hegyek sörényét sötét felhő simogatja,
Ahol annyira természetesnek látszik: a föld kerek,
Ahol Budai-hegyek lopnak a szívünkbe vidámságot:
az REMETESZŐLŐS