jan
12
Tüzelőfa gyűjthető az Ördögárok patak partján

Tisztelt Remeteszőlősi Lakosok!

Remeteszőlős Község Önkormányzata saját költségén elvégeztette az Ördögárok patak állami szakaszán (12. és 13. km-kő között) a medertisztítást. A kitermelt faanyag a patak mező felőli oldalán került elhelyezésre.

A kitermelt faanyagra a munkálatokat végző Közép-Duna-menti Vízgazdálkodási Társulás (vízfolyás kezelő) nem tart igényt, így lehetőség nyílt a faanyag szabad felhasználására.

A fentiek alapján felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét arra, hogy a patak mentén felhalmozott, a tiszításból származó fából szabad gyűjteni, a következő megfontolások figyelembe vétele melett:

  • Csak annyi faanyagot gyűjtsenek, amennyi saját használatra szükséges.
  • A gallyakat tilos visszadobálni a patak mederbe.
  • A tüzelésre használható faanyag felpakolását követően hagyjanak rendet maguk után és ne szórják szét a gallyakat.
  • A faanyag elszállítása csak a mező felöl lehetséges.
  • Amennyiben vinni kíván a faanyagból, kérjük jelentse be az Önkormányzatnál az igazgatas@remeteszolos.hu e-mail címen, vagy telefonon (26-355-293).
  • A kivágott faanyag döntő hányadában fűzfa, melynek tüzelőként való hasznosítása csak a jövő télen lesz lehetséges.

Kérjük a fentieket a munkálatok során szíveskedjenek betartani!

 

Remeteszőlős Község Önkormányzata

 
Ahol az Ég a földdel összeér, félkör ívben,
Ahol a hegyek sörényét sötét felhő simogatja,
Ahol annyira természetesnek látszik: a föld kerek,
Ahol Budai-hegyek lopnak a szívünkbe vidámságot:
az REMETESZŐLŐS