márc
16
Változás a szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályaiban

Tisztelt Remeteszőlősiek!

Az egyes miniszteri rendeleteknek az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló 4/2015. (II.27.) BM rendelet rövid életűnek bizonyult, így az a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. március 6. napjával.
A fentiek alapján helyre áll az eddig megszokott rend, tehát tavasszal március 15. és április 15. közötti időszakban van lehetőség a kerti nyesedékek égetésére, Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (X.24.) önkormányzati rendeletében rögzítettek betartása mellett.

Segítségképpen a rendelet leglényegesebb részét az alábbiakban olvashatja.

1. § (1) A rendelet hatálya a Remeteszőlős közigazgatási területén lévő ingatlanokra terjed ki.

(2) A rendelet alkalmazása szempontjából avarnak és kerti hulladéknak minősül különösen a hasznosításra, komposztálásra alkalmatlan növényi maradvány.

2. § (1) A lakosság egészségének és a környezet tisztaságának védelme érdekében a kerti zöld hulladékot elsősorban komposztálni kell, amennyiben ez nem lehetséges a nem komposztálható, illetve a komposztálásra alkalmatlan avar és kerti zöldhulladék égetése március 15-e és április 15-e között, illetve október 15-e és november 15-e között csak hétköznapokon 8.00 – 17.00 óra között lehetséges, az év egyéb időszakában kerti hulladék égetése tilos.

(2) Avar és kerti hulladék nem égethető tűzgyújtási tilalom időtartama alatt.

(3) Az avar és kerti hulladék között kommunális vagy ipari eredetű hulladék nem égethető.

(4) Égetni csak úgy szabad, hogy a keletkező hő és füst a környéken levő zöld növényeket, fákat, bokrokat ne károsítsa.

3. § (1) Avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakó helyen és az adott ingatlantulajdonos saját telkén szabad égetni úgy, hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon.

(2) A szabadban tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén a tüzet azonnal el kell oltani.

(3) Avar és kerti hulladék csak nagykorú személy felügyelete mellett és a lakókörnyezet kismértékű zavarása mellett égethető.

(4) Az égetés helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.

(5) Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és a parázslást meg kell szüntetni.

(6) Égetni a szomszédos telken lévő épülettől 10 m, saját telken lévő épülettől 5 m távolságon belül nem szabad.

 
Ahol az Ég a földdel összeér, félkör ívben,
Ahol a hegyek sörényét sötét felhő simogatja,
Ahol annyira természetesnek látszik: a föld kerek,
Ahol Budai-hegyek lopnak a szívünkbe vidámságot:
az REMETESZŐLŐS