ápr
3
Kútengedélyezés – 2023.

Tisztelt kúttulajdonos!

Az 1996. évtől a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (Vgtv.) 1. mellékletének 26. pontja szerint a kutak vízilétesítmények. A törvény 28. § (1) bekezdése értelmében a kutak megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez vízjogi engedély szükséges.

Látható tehát, hogy az 1996. év óta minden kútnak kellene lennie engedélyének, függetlenül attól, hogy mikor létesült.

A kútra az ingatlan tulajdonosnak az üzemeltetési/fennmaradási engedélyt akkor is meg kell szereznie, ha úgy nyilatkozik, hogy a kutat nem használja (ez alól a kút lefedése sem jelent kivételt).

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29.§ (7) bekezdése szerint mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki a vízjogi fennmaradási engedélyezés iránti kérelmét 2023. december 31-ig előterjeszti.

A részletes tájékoztatót itt tekintheti meg.

A kérelem nyomtatványt itt töltheti le PDF formátumban és szerkeszthető formátumban.

A jogszerűtlenül, engedély nélkül létesült kutakra vízjogi fennmaradási engedély adható, amennyiben a kút vízvédelmi, vízgazdálkodási, környezetvédelmi, népegészségügyi és építésügyi érdekeket bizonyítottan nem sért

Az engedély kérelem során az ásott kutak (téglából vagy betonelemekből készült gyűrűs kutak) és a fúrt kutak (kis átmérőjű – Ø 90 – 160 mm – műanyag vagy acél béléscső) engedélyezése különböző módon történik:

 • Az 1992. év előtt létesített ásott kutakra üzemelési engedélyt, az ezt követően létesült kutakra pedig fennmaradási engedélyt kell kérni.
 • Az 1960. év előtt létesített fúrt kutakra üzemelési engedélyt, az ezt követően létesült kutakra pedig fennmaradási engedélyt kell kérni.

A házi kutak esetében jellemzően a jegyző a hatáskörrel rendelkező vízügyi hatóság, a következő feltételek teljesülése esetén. Ezek a következők:

 • A kút helye nem érint vízbázis védőterületet
 • A kút kizárólag a talajvíztestet érinti. (Tehát: nem rétegvíz és nem karsztvíz kút)
 • A kútból maximálisan 500 m3/év mennyiséget lehet kitermelni.
 • A kút csak épülettel rendelkező vagy építési ingatlanon van
 • A kút kizárólag házi ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja.
 • A kút nem szolgálhat gazdasági célú vízkivételt.

(Amennyiben a fenti feltételek bármelyike nem teljesül, úgy a kérelmet a területi vízügyi hatósághoz (Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság) kell benyújtani, szintén 2023. december 31. napig.)

A fentiek teljesülése esetén a jegyző helyi vízgazdálkodási hatóságként jár el és a kutakra vízjogi engedélyezési eljárást folytat le. A jegyzőnek az eljárás során vizsgálni kell a következő feltételek teljesülését:

 • A kút a közművek védőtávolságán kívül helyezkedik el.
 • Esetleges szennyező forrásoktól (kerti árnyékszék, derítő akna) kellő távolságra helyezkedik-e el.
 • Csapadékvíz nem kerül bevezetésre a kútba
 • Ivóvízcélú felhasználás esetén a 147/2010. (IV. 29.) Korm. r. 16/A.§ (4) bekezdés alapján „A saját célú ivóvízmű (3) bekezdés b) pontja szerinti védelmét úgy kell megvalósítani, hogy a vízkivétel körül 10 méteres körzet a saját ingatlanon belül legyen.
 • A kút átmérője fúrt kutak esetén minimum 90 mm. (Az MSZ 22.116:2002 szabvány szerint a szűrőcső legkisebb belső átmérője 90 mm)

Az eljárás nem illetékköteles. Az engedély kérelem benyújtásának a menete a következő:

 • Letölti a kérelem nyomtatványt a www.remeteszolos.hu honlapról, értelemszerűen kitölti és benyújtja.
 • Ivóvízcélú felhasználás esetén a vízvizsgálat eredményét is csatolni kell. (147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet szerinti vízminőség-vizsgálat eredménye)
 • Fúrt kút esetén a 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet 13. § (2) bekezdésnek való megfelelés igazolása. Ennek keretében az a szakember, aki az Országos Képzési Jegyzék szerint vízkútfúró szakképesítéssel, vagy szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkezik, nyilatkozik arról, hogy a kút műszaki kialakítása a vonatkozó előírásoknak megfelel.


1.) A jegyzői hatáskörbe tartozó kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljárásához szükséges dokumentáció tartalma:

1.1. Ásott kút (Remeteszőlős területén az ásott kutak jellemzően talajvizes kutak):

 • Kérelmező neve, állandó lakhelye, anyja neve, születési helye, ideje.
 • A kút helye: irányítószám, település, közterület jellege, házszáma, helyrajzi száma, koordináták (földrajzi vagy EOV), terepszint (mBf).
 • A vízhasználat célja: háztartási vízigény, házi ivóvízigény.
 • A kút műszaki adatai:
  • talpmélység (terepszint alatt, méterben), nyugalmi vízszint (terepszint alatt, méterben);
  • kútfalazat anyaga, átmérője (mm/mm), helye (m-m); vízbeáramlás helye (nyitott kúttalp, nyitott falazat, helye (m-m).
  • A kút lezárása: fedlap, anyaga.
  • A vízkitermelés módja: kézi vagy gépi
  • A használat során keletkező szennyvíz mennyisége, elhelyezése
  • Fényképfelvétel a kútról és környezetéről.
 • Nyilatkozat (aláírja a tulajdonos):
  • A közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
  • A kút kizárólag a talajvíztestet érinti.
  • A kútból kitermelt vízmennyiség nem haladja meg az 500 m3/év értéket.
  • A kút beépített (használatbavételi engedéllyel rendelkező) ingatlanon, vagy építési engedéllyel/egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van.
  • A kút kizárólag házi ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja.
  • A kút nem szolgálhat gazdasági célú vízkivételt.
  • A kút úgy került kialakításra, hogy abba a felszínről szennyeződés vagy csapadékvíz nem kerülhet.
  • A kút a közművek védőtávolságán kívül helyezkedik el.
 • Kitöltött kérelem adatlap
 • Amennyiben ivóvízcélú a felhasználás, szükséges csatolni a 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet szerinti vízminőség-vizsgálat eredményét, ahol a vízmintavételt akkreditált szervezet végzi. Ebben az esetben PMKH Érdi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának szakhatósági vizsgálata (akkreditált mintavétel és laboratóriumi vizsgálat) és hozzájárulása is szükséges.

1.2. Fúrt kút (Remeteszőlős területén ez lehet talajvízkút, de lehet rétegvizet érintő kút is!):

 • Kérelmező neve, állandó lakhelye, anyja neve, születési helye, ideje.
 • A kút helye: irányítószám, település, közterület jellege, házszáma, helyrajzi száma, koordináták (földrajzi vagy EOV), terepszint (mBf).
 • A vízhasználat célja: háztartási vízigény, házi ivóvízigény.
 • A kút műszaki adatai:
  • Talpmélység (terepszint alatt, méterben), nyugalmi vízszint (terepszint alatt, méterben);
  • Iránycső anyaga, átmérője, rakathossz,
  • Csövezet anyaga, átmérője, rakathossz,
  • Szűrőzött szakasz mélységköze, átmérője, kialakítása, típusa,
  • A kút-felsőrész kialakítása (fúrt kút esetében): akna, kútház, kútszekrény, kútsapka.
 • A vízkitermelés módja: kézi vagy gépi.
 • A használat során keletkező szennyvíz mennyisége, elhelyezése.
 • Fényképfelvétel a kútról és környezetéről.
 • A 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet 13. § (2) bekezdésnek való megfelelés igazolása a kútr. 13. § (2) bekezdésének való megfelelés igazolása. Ennek keretében az a szakember, aki az Országos Képzési Jegyzék szerint vízkútfúró szakképesítéssel, vagy szakirányú felsőfokú végzettséggel, nyilatkozik arról, hogy a kút műszaki kialakítása a vonatkozó előírásoknak megfelel.
 • Nyilatkozat (aláírja a tulajdonos):
  • A közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
  • A kút kizárólag a talajvíztestet érinti.
  • A kútból kitermelt vízmennyiség nem haladja meg az 500 m3/év értéket.
  • A kút beépített (használatbavételi engedéllyel rendelkező) ingatlanon vagy építési engedéllyel/egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van.
  • A kút kizárólag házi ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja.
  • A kút nem szolgálhat gazdasági célú vízkivételt.
  • A kút úgy került kialakításra, hogy abba a felszínről szennyeződés vagy csapadékvíz nem kerülhet.
  • A kút a közművek védőtávolságán kívül helyezkedik el.

Amennyiben ivóvízcélú a felhasználás, szükséges csatolni a 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet szerinti vízminőség-vizsgálat eredményét, ahol a vízmintavételt akkreditált szervezet végzi. Ebben az esetben PMKH Érdi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának szakhatósági vizsgálata (akkreditált mintavétel és laboratóriumi vizsgálat) és hozzájárulása is szükséges.

 
Ahol az Ég a földdel összeér, félkör ívben,
Ahol a hegyek sörényét sötét felhő simogatja,
Ahol annyira természetesnek látszik: a föld kerek,
Ahol Budai-hegyek lopnak a szívünkbe vidámságot:
az REMETESZŐLŐS