szept
20
Lakossági barnakőszén igény – felmérés

Tisztelt Lakosság!

A Belügyminisztérium felhívása alapján -tekintettel az enregiaárak drasztikus emelkedésére-, a Kormány célja továbbra is az, hogy biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag. A fentiekre tekintettel Önkormányzatunk előzetes „Lakossági barnakőszén igényfelmérést” végez.

Kérjük azokat a Tisztelt Lakosokat, akiknek ilyen igényük felmerül, azt előzetes adatgyűjtés céljából 2022. szeptember 30. napján 10 óráig Hivatalunkhoz benyújtani szíveskedjenek!

A bejelentés kapcsán a barnakőszén-tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező lakosok háztartásonként mázsában jelölve jelezhetik felénk igényüket. Egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakóhelye vagy bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás. Egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet.

Tisztelettel: Remeteszőlős Község Önkormányzata

 
Ahol az Ég a földdel összeér, félkör ívben,
Ahol a hegyek sörényét sötét felhő simogatja,
Ahol annyira természetesnek látszik: a föld kerek,
Ahol Budai-hegyek lopnak a szívünkbe vidámságot:
az REMETESZŐLŐS