márc
2
Meghívó a 2021.03.08. napi veszélyhelyzeti konzultációra

Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő veszélyhelyzeti konzultációját 2021. március 8-án (hétfőn) tartja – személyes megjelenés nélkül e-mailen történő egyeztetéssel – amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Tekintettel arra, hogy Magyarország Kormánya 27/2021. (I.29.) Kormányrendeletében 2021. február 8. napjától veszélyhelyzetet hirdetett ki, a koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében személyes megjelenés nélkül, e-mailen történő egyeztetéssel tartja Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az üléseit.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésének felhatalmazása alapján a veszélyhelyzet fennállása idején Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Remeteszőlős Község Önkormányzat Polgármestere dönt. A jóhiszemű joggyakorlás alapelvének biztosítása érdekében azonban a Polgármester a Képviselő-testületi tagokkal online egyeztet döntéseiről. A döntések Polgármester által történő meghozatala kizárólag a halaszthatatlan döntést igénylő esetekben történik, ezzel biztosítva a fontosabb ügyek előrehaladását.

Fentieknek megfelelően a 2021. március 8-ig tartó veszélyhelyzeti konzultáció napirendjei a következők:

  1.   Nyílt ülés napirendje:
  2. Gyalogátkelőhelyek a Nagykovácsi úti buszmegállóknál – hitel felvétele
  3. A Ponty utca felújítása – lakossági együttműködés
  4. A Harcsa utca felújítása – lakossági együttműködés
  5. A Csóka utca felújítása – lakossági együttműködés
  6. Javaslat a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának, és a Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
  7. A Volánbusz Zrt. 2020. IV. negyedévi beszámolója

Kérem a tisztelt Képviselőket, hogy a meghívóban szereplő napirendek kapcsán, az előterjesztésekben szereplő határozati javaslatokkal való egyetértésükről, egyet nem értésükről vagy esetleges módosítási javaslatukról 2021. március 8. 8.00 óráig nyilatkozzanak e-mailen a polgarmester@remeteszolos.hu e-mail címre történő válasz megküldésével.

Remeteszőlős, 2021. március 1.

                                                                                           Szathmáry Gergely                                                                                                  polgármester

 
Ahol az Ég a földdel összeér, félkör ívben,
Ahol a hegyek sörényét sötét felhő simogatja,
Ahol annyira természetesnek látszik: a föld kerek,
Ahol Budai-hegyek lopnak a szívünkbe vidámságot:
az REMETESZŐLŐS