ápr
23
Meghívó a Képviselő-testület 2020. április 29. napi, személyes megjelenés nélkül e-mailen történő egyeztetésre

Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete

soron következő ülését

2020. április 29-én (szerdán) tartja

– személyes megjelenés nélkül e-mailen történő egyeztetéssel –

amelyre ezúton tisztelettel meghívom

Tekintettel arra, hogy Magyarország Kormánya 40/2020. (III.11.) Kormányrendeletében 2020. március 11. 15 órától veszélyhelyzetet hirdetett ki, a koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében személyes megjelenés nélkül, e-mailen történő egyeztetéssel tartja Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az üléseit.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésének felhatalmazása alapján a veszélyhelyzet fennállása idején Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Remeteszőlős Község Önkormányzat Polgármestere dönt. A jóhiszemű joggyakorlás alapelvének biztosítása érdekében azonban a Polgármester a Képviselő-testületi tagokkal online egyeztet döntéseiről. A döntések Polgármester által történő meghozatala kizárólag a halaszthatatlan döntést igénylő esetekben történik, ezzel biztosítva a fontosabb ügyek előrehaladását.

Fentieknek megfelelően a 2020. április 29-ére tervezett soron következő képviselő-testületi ülés napirendjei a következők:

  Nyílt ülés napirendje:

  1. A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása
  2. 2019. évi zárszámadás
  3. Üzemképtelen jármű közterületen való tárolása, elszállítása
  4. Beszámoló a remeteszőlősi COVID19 járványügyi helyzetről
  5. Magyar Falu Program 2020. évi pályázatai – benyújtott pályázatok
  6. Beszámoló a HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ működéséről
  7. A Nagykovácsi Sólymok Sportegyesület beszámolója

Kérem a tisztelt Képviselőket, hogy a meghívóban szereplő napirendek kapcsán, az előterjesztésekben szereplő határozati, rendeleti javaslatokkal való egyetértésükről, egyet nem értésükről vagy esetleges módosítási javaslatukról 2020. április 29. 17 óráig nyilatkozzanak e-mailen a polgarmester@remeteszolos.hu e-mail címre történő válasz megküldésével.

Remeteszőlős, 2020. április 23.

                                                                                           Szathmáry Gergely

                                                                                                 polgármester

 
Ahol az Ég a földdel összeér, félkör ívben,
Ahol a hegyek sörényét sötét felhő simogatja,
Ahol annyira természetesnek látszik: a föld kerek,
Ahol Budai-hegyek lopnak a szívünkbe vidámságot:
az REMETESZŐLŐS