máj
20
Meghívó a Képviselő-testület 2020. május 26. napi, személyes megjelenés nélkül e-mailen történő egyeztetésre

Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete

soron következő ülését

2020. május 26-án (kedden) tartja

– személyes megjelenés nélkül e-mailen történő egyeztetéssel –

amelyre ezúton tisztelettel meghívom

Tekintettel arra, hogy Magyarország Kormánya 40/2020. (III.11.) Kormányrendeletében 2020. március 11. 15 órától veszélyhelyzetet hirdetett ki, a koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében személyes megjelenés nélkül, e-mailen történő egyeztetéssel tartja Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az üléseit.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésének felhatalmazása alapján a veszélyhelyzet fennállása idején Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Remeteszőlős Község Önkormányzat Polgármestere dönt. A jóhiszemű joggyakorlás alapelvének biztosítása érdekében azonban a Polgármester a Képviselő-testületi tagokkal online egyeztet döntéseiről. A döntések Polgármester által történő meghozatala kizárólag a halaszthatatlan döntést igénylő esetekben történik, ezzel biztosítva a fontosabb ügyek előrehaladását.

Fentieknek megfelelően a 2020. május 26-ára tervezett soron következő képviselő-testületi ülés napirendjei a következők:

  1.   Nyílt ülés napirendje:
  2. A 2019. évi zárszámadás hatályon kívül helyezése
  3. 2019. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti átfogó értékelés
  4. Kerékpárút pályázat – természetvédelmi engedély, ajánlattételi felhívás
  5. Sas utca felújítása – lakossági együttműködés
  6. A Budakeszi Rendőrőrs beszámolója a 2019. évi munkáról

Kérem a tisztelt Képviselőket, hogy a meghívóban szereplő napirendek kapcsán, az előterjesztésekben szereplő határozati, rendeleti javaslatokkal való egyetértésükről, egyet nem értésükről vagy esetleges módosítási javaslatukról 2020. május 26. 17 óráig nyilatkozzanak e-mailen a polgarmester@remeteszolos.hu e-mail címre történő válasz megküldésével.

Remeteszőlős, 2020. május 20.

                                                                                           Szathmáry Gergely                                                                                                  polgármester

 
Ahol az Ég a földdel összeér, félkör ívben,
Ahol a hegyek sörényét sötét felhő simogatja,
Ahol annyira természetesnek látszik: a föld kerek,
Ahol Budai-hegyek lopnak a szívünkbe vidámságot:
az REMETESZŐLŐS