dec
14
Meghívó veszélyhelyzeti konzultációra – 2020.12.18.

Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete

soron következő veszélyhelyzeti konzultációját

2020. december 18-án (pénteken) tartja

– személyes megjelenés nélkül e-mailen történő egyeztetéssel –

amelyre ezúton tisztelettel meghívom

Tekintettel arra, hogy Magyarország Kormánya 478/2020. (XI.3.) Kormányrendeletében 2020. november 4. napjától veszélyhelyzetet hirdetett ki, a koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében személyes megjelenés nélkül, e-mailen történő egyeztetéssel tartja Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az üléseit.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésének felhatalmazása alapján a veszélyhelyzet fennállása idején Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Remeteszőlős Község Önkormányzat Polgármestere dönt. A jóhiszemű joggyakorlás alapelvének biztosítása érdekében azonban a Polgármester a Képviselő-testületi tagokkal online egyeztet döntéseiről. A döntések Polgármester által történő meghozatala kizárólag a halaszthatatlan döntést igénylő esetekben történik, ezzel biztosítva a fontosabb ügyek előrehaladását.

Fentieknek megfelelően a 2020. december 18-ig tartó veszélyhelyzeti konzultáció napirendjei a következők:

  1.   Nyílt ülés napirendje:
  2. A helyi adórendeletek hatályba lépésének módosítása
  3. A Harcsa utca felújítása – nyilvánosság
  4. Ponty utca – vis maior pályázat megvalósítása
  5. A bölcsődei ellátás biztosítására kötött feladat-ellátási megállapodás módosítása
  6. A 2021. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
  7. BÖT társulási megállapodás módosítása

Kérem a tisztelt Képviselőket, hogy a meghívóban szereplő napirendek kapcsán, az előterjesztésekben szereplő határozati, rendeleti javaslatokkal való egyetértésükről, egyet nem értésükről vagy esetleges módosítási javaslatukról 2020. december 18. 8.00 óráig nyilatkozzanak e-mailen a polgarmester@remeteszolos.hu e-mail címre történő válasz megküldésével.

Remeteszőlős, 2020. december 14.

                                                                                           Szathmáry Gergely                                                                                                  polgármester

 
Ahol az Ég a földdel összeér, félkör ívben,
Ahol a hegyek sörényét sötét felhő simogatja,
Ahol annyira természetesnek látszik: a föld kerek,
Ahol Budai-hegyek lopnak a szívünkbe vidámságot:
az REMETESZŐLŐS