febr
9
Meghívó veszélyhelyzeti konzultációra – 2021.02.15.

Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete

soron következő veszélyhelyzeti konzultációját

2021. február 15-én (hétfőn) tartja

– személyes megjelenés nélkül e-mailen történő egyeztetéssel –

amelyre ezúton tisztelettel meghívom

Tekintettel arra, hogy Magyarország Kormánya 27/2021. (I.29.) Kormányrendeletében 2021. február 8. napjától veszélyhelyzetet hirdetett ki, a koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében személyes megjelenés nélkül, e-mailen történő egyeztetéssel tartja Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az üléseit.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésének felhatalmazása alapján a veszélyhelyzet fennállása idején Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Remeteszőlős Község Önkormányzat Polgármestere dönt. A jóhiszemű joggyakorlás alapelvének biztosítása érdekében azonban a Polgármester a Képviselő-testületi tagokkal online egyeztet döntéseiről. A döntések Polgármester által történő meghozatala kizárólag a halaszthatatlan döntést igénylő esetekben történik, ezzel biztosítva a fontosabb ügyek előrehaladását.

Fentieknek megfelelően a 2021. február 15-ig tartó veszélyhelyzeti konzultáció napirendjei a következők:

  1.   Nyílt ülés napirendje:
  2. A Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
  3. Költségvetés tervezése – fejlesztési tervek a 2021. évre
  4. A 2021. évi költségvetési rendelet elfogadása
  5. Gyalogátkelőhelyek a Nagykovácsi úti buszmegállóknál
  6. BM fejlesztési pályázat
  7. Közművelődési rendelet elfogadása
  8. A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
  9. A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása – települési ápolási támogatás módosítása

Kérem a tisztelt Képviselőket, hogy a meghívóban szereplő napirendek kapcsán, az előterjesztésekben szereplő határozati, rendeleti javaslatokkal való egyetértésükről, egyet nem értésükről vagy esetleges módosítási javaslatukról 2021. február 15. 8.00 óráig nyilatkozzanak e-mailen a polgarmester@remeteszolos.hu e-mail címre történő válasz megküldésével.

Remeteszőlős, 2021. február 9.

                                                                                           Szathmáry Gergely                                                                                                  polgármester

 
Ahol az Ég a földdel összeér, félkör ívben,
Ahol a hegyek sörényét sötét felhő simogatja,
Ahol annyira természetesnek látszik: a föld kerek,
Ahol Budai-hegyek lopnak a szívünkbe vidámságot:
az REMETESZŐLŐS