máj
7
Meghívó veszélyhelyzeti konzultációra – 2021. május 12.

Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete

soron következő veszélyhelyzeti konzultációját

2021. május 12-én (szerda) tartja

– személyes megjelenés nélkül e-mailen történő egyeztetéssel –

amelyre ezúton tisztelettel meghívom

Tekintettel arra, hogy Magyarország Kormánya 27/2021. (I.29.) Kormányrendeletében 2021. február 8. napjától veszélyhelyzetet hirdetett ki, a koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében személyes megjelenés nélkül, e-mailen történő egyeztetéssel tartja Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az üléseit.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésének felhatalmazása alapján a veszélyhelyzet fennállása idején Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Remeteszőlős Község Önkormányzat Polgármestere dönt. A jóhiszemű joggyakorlás alapelvének biztosítása érdekében azonban a Polgármester a Képviselő-testületi tagokkal online egyeztet döntéseiről. A döntések Polgármester által történő meghozatala kizárólag a halaszthatatlan döntést igénylő esetekben történik, ezzel biztosítva a fontosabb ügyek előrehaladását.

Fentieknek megfelelően a 2021. május 12-ig tartó veszélyhelyzeti konzultáció napirendjei a következők:

  1.   Nyílt ülés napirendje:
  2. Agglomerációs tömegközlekedéshez való hozzájárulás – megállapodás megújítása
  3. A Budakeszi Rendőrőrs beszámolója a 2020. évi munkáról
  4. Budaörsi Rendőrkapitány kapitányának kinevezése
  5. BÖT társulási megállapodás módosítása
  6. A Magyar Falu Program 2021. évi pályázatai
  7. 2021. évi közbeszerzési terv jóváhagyása
  8. Javaslat zajvédelmi rendelet módosítása
  9. Remeteszőlős Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelet módosítása
  10. Remeteszőlős Község Önkormányzat 2020. évi zárszámadás elfogadása

Kérem a tisztelt Képviselőket, hogy a meghívóban szereplő napirendek kapcsán, az előterjesztésekben szereplő határozati javaslatokkal való egyetértésükről, egyet nem értésükről vagy esetleges módosítási javaslatukról 2021. március 12. 8.00 óráig nyilatkozzanak e-mailen a polgarmester@remeteszolos.hu e-mail címre történő válasz megküldésével.

Remeteszőlős, 2021. május 7.

                                                                                           Szathmáry Gergely                                                                                                  polgármester

 
Ahol az Ég a földdel összeér, félkör ívben,
Ahol a hegyek sörényét sötét felhő simogatja,
Ahol annyira természetesnek látszik: a föld kerek,
Ahol Budai-hegyek lopnak a szívünkbe vidámságot:
az REMETESZŐLŐS