dec
21
Rendelet a fás szárú növények védelméről

Remeteszőlős Község Önkormányzata megalkotta a fás szárú növények védelméről szóló 11/2021. (XI.9.) önkormányzati rendeletét, melyet a Pilis Parkerdő Zrt. és a Duna-Ipoly Nemzeti Park szakmai véleményei alapján dolgoztunk ki. A rendeletbe a Pest megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi, Hulladékgazdálkodási és Bányafelügyeleti Főosztálya szakmai véleményét is figyelembe vettük.

A rendelet lényegi elemei a következők:

 • Általános előírások
  • A fás szárú növények védelme, gondozása, ápolása a mindenkori használó kötelessége.
  • Egészséges fát kivágni csak indokolt esetben, kérelem benyújtásával és fakivágási engedély birtokában, pótlási kötelezettség teljesítése mellett szabad.
  • Az inváziós fás szárú növényfajok, gyomfák és tájidegen fák kivágására nem kell engedélyt kérni. (Rendelet 3. számú melléklete)
  • Építési tevékenységgel összefüggésben fás szárú növényt kivágni csak indokolt esetben és az építési engedélyben foglaltaknak megfelelően szabad.
  • Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető fa (pl. kiszáradt fa) kivágásáról és eltávolításáról tulajdonosa köteles haladéktalanul gondoskodni, és az Önkormányzatnak az élet- és vagyonveszélyeztetés tényét bejelenteni.
  • Az egészséges fás szárú növények kivágása – a (2) bekezdésben foglaltakon túl – csak a tenyészeti időszakon kívül, a szeptember 1. és március 15. közötti időszakban lehetséges.
 • Eljárási előírások
  • Fakivágási engedélyt akkor kell kérni, ha a fa törzskörmérete 1 méteres magasságban a 15 cm-t meghaladja.
  • Az engedély kérelmet a tervezett kivágást megelőzően legalább 60 nappal kell benyújtani az Önkormányzathoz.
  • A pótlás mértéke a kivágott növények darabszámának kétszerese, építési beruházás esetén a mennyiségének (törzsátmérő!) a másfélszerese.
  • A pótlást követően a fa életképességét a telepítéstől számított 5 évig biztosítani kell.
 • Egyéb előírások
  • A pótlás során alkalmazott ültetési rendnél a legkisebb ültetési távolságokról szóló rendelkezéseket be kell tartani (3 m-nél magasabbra növő fa esetében a telekhatártól legalább 2,5 m-t el kell tartani.)
  • A pótlás során a rendeletben meghatározott őshonos (a területre jellemző) fajtákat, illetve azok díszfa változatait, valamint intenzív művelést nem igénylő, minősített „régi” gyümölcsfajokat kell alkalmazni.
  • A pótlás során a közművezetékek elhelyezkedését figyelembe kell venni, azok védőtávolságába fás szárú növény nem ültethető.

A rendelet 2022. január 1. napon lép hatályba

A rendelet szövegét IDE kattintva tekintheti meg.

 
Ahol az Ég a földdel összeér, félkör ívben,
Ahol a hegyek sörényét sötét felhő simogatja,
Ahol annyira természetesnek látszik: a föld kerek,
Ahol Budai-hegyek lopnak a szívünkbe vidámságot:
az REMETESZŐLŐS