júl
20
A Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal álláshírdetése titkársági ügyintézői munkakörre

Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal

a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal 

titkársági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű, 2017. október 15-ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2093 Budajenő, Fő utca 1-3.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 27. titkársági feladatkör

Ellátandó feladatok:

Iktatási, iratkezelői és iktatásvezetői feladatok, titkársági és ügyfélirányítási feladatok, postázási feladatok, a lakcímnyilvántartással kapcsolatos hatósági feladatok segítése, esélyegyenlőségi referensi feladatok ellátása, a jegyző hatáskörébe tartozó hirdetmény közzétételi kötelezettségek intézése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

titkársági feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Középiskola/gimnázium,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Felsőfokú képesítés,

§         készségszinten elsajátított gépírási ismeretek,

§         közigazgatási alapvizsga, – szakvizsga,

§         települési önkormányzatnál azonos munkakörben szerzett szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint elkészített fényképes önéletrajz,

§  iskolai végzettséget, szakképzettséget és szakvizsgát igazoló dokumentumok másolata,

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás annak megkéréséről,

§   nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,

§         nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. szeptember 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Budai István polgármester nyújt, a 06-30-603 3911 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2093 Budajenő, Fő utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 544/2015, valamint a munkakör megnevezését: titkársági ügyintéző.

vagy

§         Személyesen: Budai István polgármester, Pest megye, 2093 Budajenő, Fő utca 1-3.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája és honlapja

§         Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal Töki kirendeltségének hirdetőtáblája és honlapja

§         Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal Remeteszőlősi Kirendeltségének hirdetőtáblája és honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jogviszony 3 hónap próbaidő kikötésével jön létre.

 
Ahol az Ég a földdel összeér, félkör ívben,
Ahol a hegyek sörényét sötét felhő simogatja,
Ahol annyira természetesnek látszik: a föld kerek,
Ahol Budai-hegyek lopnak a szívünkbe vidámságot:
az REMETESZŐLŐS