ápr
30
Budakeszi Járási Hivatalnál intézhető főbb ügyek

Belügyi ágazat:

1.)idegenrendészettel kapcsolatos feladatok, hatáskörök

2) személyi adat és lakcím nyilvántartása (Okmányiroda)

3) útlevél-igazgatás (Okmányiroda),

4) szabálysértési feladatok (Törzshivatal).

Földművelésügyi és állategészségügyi ágazat:

1) állatvédelemmel, állattartással kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörök (pl. állattartás korlátozása, megtiltása)

Ipari és kereskedelmi ágazat:

1) egyéni vállalkozás (okmányiroda),

Közlekedési, hírközlési,vízügyi ágazat:

1) közlekedési-igazgatási feladatok (jármű okmányok, parkolási engedély, stb.) – Okmányiroda

2) vízügyi igazgatás (vízi közműbe bekötésre kötelezés, engedély nélkül végzett bekötés, vízelvezetési házi vízi közmű engedélyezésére, stb.).

Szociális és gyámügyi ágazat:

1) szociális igazgatás egyes feladatai (időskorúak járadéka, ápolási díj, alanyi jogú közgyógyellátás, stb. – Törzshivatal

2) gyámügyi, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok.

Pénzügyi ágazat:

1) egyes illetékek beszedése (okmányiroda),

2) adóigazgatással összefüggő jogosultság és feladat,

(adóazonosító jel kezelése, adatszolgáltatás adóhatósághoz).

Oktatási ágazat:

1.) tankötelesek nyilvántartása.

 
Ahol az Ég a földdel összeér, félkör ívben,
Ahol a hegyek sörényét sötét felhő simogatja,
Ahol annyira természetesnek látszik: a föld kerek,
Ahol Budai-hegyek lopnak a szívünkbe vidámságot:
az REMETESZŐLŐS