jan
28
Állás pályázat titkársági ügyintéző munkakör betöltésére – Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal

Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal

a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

titkársági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal, Pest megye, 2093 Budajenő, Fő utca 1-3.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 27. titkársági feladatkör

Ellátandó feladatok:

Iktatási, iratkezelői és iktatásvezetői feladatok, polgármesteri titkársági, ügyfélirányítási és postázási feladatok, hirdetmények kifüggesztése, és elektronikus rögzítése, kapcsolattartás a kifüggesztést kérőkkel, eszközbeszerzés a Hivatal budajenői székhelye részére.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Budajenői Közös Önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők számára biztosított juttatásokról szóló 4/2013. (II.22.) önkormányzati rendelet (bruttó 200 ezer Ft cafetéria és eltérítés lehetősége) rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

– Magyar állampolgárság,

– Cselekvőképesség,

– Büntetlen előélet,

– Középiskolai végzettség,

– Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásának vállalása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

– felsőoktatásban szerzett szakképzettség,

– készség szinten elsajátított gépírási ismeretek,

– közigazgatási alapvizsga, – szakvizsga,

– települési önkormányzatnál azonos munkakörben szerzett szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet melléklete szerint elkészített fényképes önéletrajz,
  • iskolai végzettséget, szakképzettséget és szakvizsgát igazoló dokumentumok másolata,
  • a pályázatban előnyként megjelölt feltételeket igazoló dokumentumok,
  • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás annak megkéréséről,
  • nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, valamint arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a döntéshozó és a véleményezők megismerhetik
  • nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.
  • nyilatkozat, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-85.

§-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Budai István polgármester vagy dr. Kovács Dénes jegyző nyújt, a 06-30-6033911, ill. 06-30-3799260 telefonszámokon.

A pályázatok benyújtásának módja:

– postai úton, a pályázatnak a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2093 Budajenő, Fő utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: titkársági ügyintéző.

– személyesen: 2093 Budajenő, Fő utca 1-3.,

– e-mailen: titkarsag@budajeno.hu

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

– Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája, és honlapja,

– Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal Töki Kirendeltségének hirdetőtáblája, és honlapja – Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal Remeteszőlősi Kirendeltségének hirdető -táblája és honlapja

 
Ahol az Ég a földdel összeér, félkör ívben,
Ahol a hegyek sörényét sötét felhő simogatja,
Ahol annyira természetesnek látszik: a föld kerek,
Ahol Budai-hegyek lopnak a szívünkbe vidámságot:
az REMETESZŐLŐS