aug
22
Önkormányzati választások (2019.10.13.) – tájékoztató a jelöltállításról

A BUDAJENŐI HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJÉNEK

KÖZLEMÉNYE

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/E. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva, az ott megállapított rendelkezésekre figyelemmel 2019. augusztus 8-án megállapítottam Remeteszőlős Községben az egyéni listás képviselő jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát, amelyek a következők:  

polgármesterjelölt állításához 24 fő

egyéni listás jelölt állításához 8 fő

választópolgár ajánlása szükséges.

Nemzetiségi önkormányzati választás Remeteszőlősön nem került kitűzésre.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/E. § szerint „(1) Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője, a főpolgármester-jelölt, valamint a megyei lista állításához szükséges ajánlások számát a területi választási iroda vezetője állapítja meg a szavazást megelőző hatvanhatodik napon.

(2) A szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző hatvanhetedik napi adatai alapján kell megállapítani.

(3) A szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani.”

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. tv. 9. § (1) és (3) bekezdései szerint „egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.

(3) Polgármesterjelölt az, akit

a) a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a,

b) a 10 000 lakost meghaladó, de 100 000 vagy annál kevesebb lakosú település esetén legalább 300 választópolgár,

c) a 100 000-nél több lakosú település esetén legalább 500 választópolgár

jelöltnek ajánlott.”

Tájékoztatom továbbá a tisztelt Választópolgárokat, hogy ajánlóívet igényelni 2019. augusztus 24-től lehet a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal Remeteszőlősi Kirendeltségében (2090 Remeteszőlős, Vénusz utca 8-10., a továbbiakban: Hivatal) az A4 jelű „Ajánlóív igénylése” elnevezésű nyomtatvány (ITT LETÖLTHETŐ) leadásával.

Az összegyűjtött ajánlásokat 2019. szeptember 9. 16 óráig lehet leadni a Hivatalban, az E2 jelű „Egyéni jelölt bejelentése” elnevezésű nyomtatvány (ITT LETÖLTHETŐ) egyidejű kitöltésével. A nyomtatványok elérhetők az önkormányzat honlapján (www.remeteszolos.hu), a www.valasztas.hu honlapon, illetve kérhetőek a Hivatalban is kinyomtatott formában. A kitöltött nyomtatványokat személyesen vagy meghatalmazott útján lehet benyújtani a Hivatalban. A fel nem használt ajánlóíveket 2019. szeptember 10. 16 óráig kell leadni a Hivatalban, amelynek elmulasztása esetén a jogszabályban rögzített bírságot kell kiszabni.

További információk, illetve a kötelezően használandó nyomtatványok megtalálhatóak a Nemzeti Választási Iroda honlapján a https://www.valasztas.hu oldalon a „Jelölteknek” címszó alatt.

Remeteszőlős, 2019. augusztus 22.

  dr. Kovács Dénes HVI vezető nevében és hatáskörében eljárva:

                                                                                                           dr. Darvas Szilvia                                                                                                      HVI vezető-helyettes

 
Ahol az Ég a földdel összeér, félkör ívben,
Ahol a hegyek sörényét sötét felhő simogatja,
Ahol annyira természetesnek látszik: a föld kerek,
Ahol Budai-hegyek lopnak a szívünkbe vidámságot:
az REMETESZŐLŐS