dec
9
A Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal adóügyi ügyintézőt keres

Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal

a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal 

adóügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2073 Tök, Fő utca 1.

Ellátandó feladatok:

Az önkormányzati adóhatóság feladatkörébe tartozó adónemek kivetése, adózók nyilvántartásba vétele, adóbevallások feldolgozása, adókönyvelés, kérelmek döntésre való előkészítése, ellenőrzés, végrehajtás, adók módjára történő behajtások.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

adóigazgatási feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Budajenői Közös Önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők számára biztosított juttatásokról szóló 4/2013. (II.22.) önkormányzati rendelet (bruttó 200 ezer Ft cafetéria és eltérítés lehetősége) rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium, Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, természettudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, jogi, műszaki szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati, jogi szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga. A II. besorolási osztályban: Közgazdasági, közszolgálati rendészeti, műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, üzleti, közszolgálati szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga.,
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • hasonló munkakörben, különösen önkormányzati adóhatósági területen szerzett szakmai tapasztalat – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • ASP adó szakrendszer ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint elkészített fényképes szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettségeket, képesítéseket igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak igénylését bizonyító okirat másolata
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik
 • nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kovács Dénes jegyző nyújt, a 06-26-371 068 vagy 06-70-443 3248 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2093 Budajenő, Fő utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 877/2016 , valamint a munkakör megnevezését: adóügyi ügyintéző.
 • vagy
  • Elektronikus úton dr. Kovács Dénes részére a titkarsag@budajeno.hu E-mail címen keresztül
  • vagy
   • Személyesen: Pest megye, 2093 Budajenő, Fő utca 1-3.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Budajenő Község Önkormányzat honlapja
 • Tök Község Önkormányzat honlapja
 • Remeteszőlős Község Önkormányzat honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jogviszony 6 hónap próbaidő kikötésével jön létre.

 
Ahol az Ég a földdel összeér, félkör ívben,
Ahol a hegyek sörényét sötét felhő simogatja,
Ahol annyira természetesnek látszik: a föld kerek,
Ahol Budai-hegyek lopnak a szívünkbe vidámságot:
az REMETESZŐLŐS