febr
4
A Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal álláshirdetése igazgatási feladatkörre

Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal

a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal

igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2073 Tök, Fő utca 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 1. Belügyi igazgatási feladatok

Ellátandó feladatok:

Igazgatási feladatok különösen: címnyilvántartással, lakcímnyilvántartással kapcsolatos feladatok, választások lebonyolításában, szervezésében való közreműködés, birtokháborítási, hagyatéki, szociális ügyek

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Önkormányzati és államigazgatási feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Középiskola/gimnázium, közigazgatási alapvizsga megléte,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Főiskola, vagy egyetemi végzettség, (államigazgatási végzettség, jogi diploma stb.) anyakönyvvezetői szakvizsga,

§         Települési önkormányzatnál azonos munkakörben szerzett szakmai gyakorlat – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. február 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kovács Dénes nyújt, a 06-26-371-068 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2093 Budajenő, Fő utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 47/2014 , valamint a munkakör megnevezését: igazgatási ügyintéző.

§         Személyesen: dr. Kovács Dénes, Pest megye, 2093 Budajenő, Fő utca 1-3. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. március 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal Töki Kirendeltségének hirdetőtáblája, és honlap – 2014. február 6.
  • Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája, és honlapja – 2014. február 6.
  • Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal Remeteszőlős Kirendeltségének hirdetőtáblája, és honlapja – 2014. február 6.
 
Ahol az Ég a földdel összeér, félkör ívben,
Ahol a hegyek sörényét sötét felhő simogatja,
Ahol annyira természetesnek látszik: a föld kerek,
Ahol Budai-hegyek lopnak a szívünkbe vidámságot:
az REMETESZŐLŐS