júl
8
A Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal álláshirdetése mezőőri feladatkörre

k Község Önkormányzata

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tök Község Önkormányzata

mezőőr

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2073 Tök, külterület .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Mezei őrszolgálat ellátása Tök község külterületén, a termőföldek, zártkertek őrzése, a termőföldön, zártkerten lévő, illetve ahhoz tartozó termények, termékek, felszerelések, eszközök, haszonállatok, építmények védelme

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

         Középfokú képesítés, mezőőri vizsga,

         mezőőri munkakörben – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

         B kategóriás jogosítvány,

         magyar állampolgárság

         büntetlen előélet

         fegyvertartási engedély sörétes lőfegyverre

         egészségügyi alkalmasság

         saját gépjármű

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         mezőőri munkakörben – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

         helyismeret, közeli lakhely

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         szakmai önéletrajz

         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

         iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

         fegyvertartási engedély sörétes lőfegyverre

         egészségügyi alkalmasságot igazoló irat

         jogosítvány másolat

         gépjármű forgalmi engedély másolata

         nyilatkozat a személyes adatok kezelésének engedélyezéséről

         nyilatkozat a 6 hónap próbaidő vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2014. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balogh Kálmán nyújt, a 0623341166 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Tök Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2073 Tök, Fő utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 780/2014 , valamint a munkakör megnevezését: mezőőr.

         Elektronikus úton Balogh Kálmán polgármester részére a polgarmester@tok.hu E-mail címen keresztül

         Személyesen: Balogh Kálmán polgármester, Pest megye, 2073 Tök, Fő utca 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatok megfelelőségét a polgármester ellenőrzi, az érvényes pályázatot benyújtókat Tök Község Önkormányzata Képviselő-testülete személyesen meghallgatja. A pályázat elbírálásának eredményéről minden pályázó értesítést kap.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. augusztus 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal kirendeltségei, Tök község, helyben szokásos módon – 2014. július 7.

          Remeteszőlős község honlapja (www.remeteszolos.hu) – 2014. július 7.

          Budajenő község honlapja (www.budajeno.hu) – 2014. július 7.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tok.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. július 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 
Ahol az Ég a földdel összeér, félkör ívben,
Ahol a hegyek sörényét sötét felhő simogatja,
Ahol annyira természetesnek látszik: a föld kerek,
Ahol Budai-hegyek lopnak a szívünkbe vidámságot:
az REMETESZŐLŐS