febr
3
A Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal álláshirdetése pénzügyi feladatkörre

Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal

a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal

pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2073 Tök, Fő utca 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 16. Pénzügyi igazgatási feladatok

Ellátandó feladatok:

Költségvetés, beszámoló készítése, a költségvetési rendelet és a beszámoló vonatkozásában előterjesztés készítése, vagyongazdálkodási feladatok leltár elkészítése, selejtezéssel kapcsolatos feladatok ellátása. Gazdasági statisztikák elkészítése, egyéb nyilvántartási feladatok elvégzése. A pénzügyi információs rendszerben adatszolgáltatás, gazdasági előkészítő, adminisztratív, beszámolási és adatszolgáltatási tevékenységekben való részvétel, kincstári adatszolgáltatás, pályázatok pénzügyi előkészítése és pályázatok pénzügyi nyilvántartásának a vezetése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Önkormányzatok költségvetése és vagyongazdálkodása, beszámolás, nyilvántartás.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Középfokú képesítés,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Főiskola, Pénzügy-számvitel főiskolai vagy egyetemi szintű végzettség,

§         Települési önkormányzatnál azonos munkakörben szerzett – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

§         államháztartási szakon szerzett mérlegképes könyvelő végzettség, regisztrációs szám megléte – 1 év alatti szakmai tapasztalat,

§         Gyakorlott szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Szakmai önéletrajz, a pályázat pozitív elbírálása esetén benyújtandó 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, a végzettséget, szakképzettséget, valamint a szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok másolata, a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a pályázat tartalmának és személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevők általi megismeréséhez, nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. február 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kovács Dénes nyújt, a 06-26-371-068, -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2093 Budajenő, Fő utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 46/2014 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző.

§         Személyesen: dr. Kovács Dénes, Pest megye, 2093 Budajenő, Fő utca 1-3. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. március 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal Töki Kirendeltségének hirdetőtáblája, és honlap – 2014. február 4.
  • Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája, és honlapja – 2014. február 4.
  • Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal Remeteszőlős Kirendeltségének hirdetőtáblája, és honlapja – 2014. február 4.
 
Ahol az Ég a földdel összeér, félkör ívben,
Ahol a hegyek sörényét sötét felhő simogatja,
Ahol annyira természetesnek látszik: a föld kerek,
Ahol Budai-hegyek lopnak a szívünkbe vidámságot:
az REMETESZŐLŐS