júl
9
A Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal álláshírdetése pénzügyi ügyintézői állás betöltésére

Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal

a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal 

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2093 Budajenő, Fő utca 1-3.

Ellátandó feladatok:

a költségvetés és a zárszámadás elkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos teendők, könyvelési feladatok, pénzügyi nyilvántartások vezetése, gazdálkodással, vagyonnal kapcsolatos feladatok, bevallások, beszámolók elkészítése

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

pénzügyi igazgatási feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők számára biztosított juttatásokról és támogatásokról szóló 4/2013. (II.22.) önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Középiskola/gimnázium, a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pontja szerinti pénzügyi és számviteli feladatkörhöz elvárt képesítés,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         mérlegképes könyvelői vagy azzal egyenértékű végzettség,

§         hasonló munkakörben szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint elkészített fényképes szakmai önéletrajz

§         iskolai végzettségeket, képesítéseket igazoló okiratok másolata

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak igénylését bizonyító okirat másolata

§         nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik

§         nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Budai István polgármester vagy dr. Kovács Dénes jegyző nyújt, a 06-30-6033911 ill. 06-70-4433248 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2093 Budajenő, Fő utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 525/2015 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

vagy

§         Személyesen: , Pest megye, 2093 Budajenő, Fő utca 1-3. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Budajenő Község Önkormányzat Honlapja

§         Remeteszőlős Község Önkormányzat Honlapja

§         Tök Község Önkormányzat Honlapja

 
Ahol az Ég a földdel összeér, félkör ívben,
Ahol a hegyek sörényét sötét felhő simogatja,
Ahol annyira természetesnek látszik: a föld kerek,
Ahol Budai-hegyek lopnak a szívünkbe vidámságot:
az REMETESZŐLŐS