aug
22
A Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi ügyintézőt keres – álláshirdetés

Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2093 Budajenő, Fő utca 1-3.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A költségvetés és a zárszámadás elkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos teendők, könyvelési feladatok, pénzügyi nyilvántartások vezetése, gazdálkodással, vagyonnal kapcsolatos feladatok, bevallások, beszámolók elkészítése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

pénzügyi igazgatási feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Budajenői Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők számára bíztosított juttatásokról szóló 4/2013. (II.22.) önkormányzati rendelet (bruttó 200 ezer Ft cafetéria, eltérítés lehetősége) rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Középiskola/gimnázium,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Felsőfokú képesítés,

•         mérlegképes könyvelői vagy azzal egyenértékű végzettség

•         hasonló munkakörben szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint elkészített fényképes szakmai önéletrajz

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak igénylését bizonyító okirat másolata

•         iskolai végzettségeket, képesítéseket igazoló okiratok másolata

•         nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik

•         nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kovács Dénes jegyző nyújt, a 06-26-371 068 vagy 06-70-443 3248 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2093 Budajenő, Fő utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 512-2/2018 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

vagy

•         Elektronikus úton Balázsné Maródi Ildikó részére a titkarsag@budajeno.hu E-mail címen keresztül

vagy

•         Személyesen: Dr. Kovács Dénes, Pest megye, 2093 Budajenő, Fő utca 1-3. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Budajenő Község Önkormányzat Honlapja

•         Tök Község Önkormányzat honlapja

•         Remeteszőlős Község Önkormányzat honlapja

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. augusztus 21.

 
Ahol az Ég a földdel összeér, félkör ívben,
Ahol a hegyek sörényét sötét felhő simogatja,
Ahol annyira természetesnek látszik: a föld kerek,
Ahol Budai-hegyek lopnak a szívünkbe vidámságot:
az REMETESZŐLŐS