aug
23
A Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi ügyintézőt keres Budajenőre

Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi ügyintéző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2093 Budajenő, Fő utca 1-3.
Ellátandó feladatok:
A költségvetés és a zárszámadás elkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos teendők, könyvelési feladatok, pénzügyi nyilvántartások vezetése, gazdálkodással, vagyonnal kapcsolatos feladatok, bevallások, beszámolók elkészítése.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
pénzügyi igazgatási feladatok
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők számára biztosított juttatásokról szóló 4/2013 (II.22.) önkormányzati rendelet (bruttó 200 ezer Ft cafetéria és eltérítés lehetősége) rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • mérlegképes könyvelői vagy azzal egyenértékű végzettség, • hasonló munkakörben szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint elkészített fényképes szakmai önéletrajz
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik
 • iskolai végzettségeket, képesítéseket igazoló okiratok másolata • nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak igénylését bizonyító másolat

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. szeptember 18. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kovács Dénes jegyző nyújt, a a 06-26-371 068 vagy 06-70-443 3248 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2093 Budajenő, Fő utca 1-3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 628/2017, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.
 • Elektronikus úton dr. Kovács Dénes részére részére a titkarsag@budajeno.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: , Pest megye, 2093 Budajenő, Fő utca 1-3. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Budajenő Község Önkormányzat Honlapja
 • Remeteszőlős Község Önkormányzat Honlapja
 • Tök Község Önkormányzat Honlapja

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. augusztus 14.
A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 
Ahol az Ég a földdel összeér, félkör ívben,
Ahol a hegyek sörényét sötét felhő simogatja,
Ahol annyira természetesnek látszik: a föld kerek,
Ahol Budai-hegyek lopnak a szívünkbe vidámságot:
az REMETESZŐLŐS