márc
14
A Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal új, adóügyi ügyintézőt keres Tökre

Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal

a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal

adóügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye: Pest megye, 2073 Tök, Fő utca 1.

 

Ellátandó feladatok:

 • Az önkormányzati adóhatóság feladatkörébe tartozó adónemek kivetése, adózók
 • nyilvántartásba vétele, adóbevallások feldolgozása, adókönyvelés, kérelmek döntésre
 • való előkészítése, ellenőrzés, végrehajtás, adók módjára történő behajtások.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: adóigazgatási feladatok

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Budajenői Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők számára biztosított juttatásokról szóló 4/2013. (II.22.) önkományzati rendelet (bruttó 200 ezer Ft cafetéria és eltérítés lehetősége) rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium, Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, természettudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, jogi, műszaki szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati, jogi szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga.
 • A II. besorolási osztályban: Közgazdasági, közszolgálati rendészeti, műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, üzleti, közszolgálati szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga.
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú képesítés,
 • hasonló munkakörben, különösen önkormányzati adóhatósági területen szerzett szakmai tapasztalat
 • ASP adó szakrendszer ismerete

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint elkészített fényképes szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettségeket, képesítéseket igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak igénylését bizonyító okirat másolata
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik
 • nyilatkozat vagyonnyilatkozattételi kötelezettség vállalásáról

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 9.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kovács Dénes jegyző nyújt, a 0626371068 vagy 06704433248 os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2093 Budajenő, Fő utca 13.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 61/2017, valamint a munkakör megnevezését: adóügyi ügyintéző.

vagy

 • Elektronikus úton dr. Kovács Dénes részére a titkarsag@budajeno.hu Email címen keresztül

vagy

 • Személyesen: Pest megye, 2093 Budajenő, Fő utca 13.
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 21.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Budajenő Község Önkormányzat Honlapja
 • Tök Község Önkormányzat honlapja
 • Remeteszőlős Község Önkormányzat honlapja

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

 • A jogviszony 6 hónap próbaidő kikötésével jön létre.
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. március 13.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI).
 • A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel
 
Ahol az Ég a földdel összeér, félkör ívben,
Ahol a hegyek sörényét sötét felhő simogatja,
Ahol annyira természetesnek látszik: a föld kerek,
Ahol Budai-hegyek lopnak a szívünkbe vidámságot:
az REMETESZŐLŐS