ápr
13
A Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal új, igazgatási-titkársági ügyintézőt keres Tökre

Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal

a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal 

igazgatási-titkársági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2073 Tök, Fő utca 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 14. Hatósági feladatkör I. besorolási osztály, titkársági ügyintézés

Ellátandó feladatok:

A képviselő-testületi és bizottsági ülések anyagának előkészítése, jegyzőkönyvek vezetése és az ezzel kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása, iktatási feladatok, irodai adminisztráció. Az Önkormányzat honlapjának gondozása, a polgármester munkájának segítése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

igazgatási-titkársági feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Budajenői Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők számára biztosított juttatásokról szóló 4/2013. (II.22.) önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Főiskola, Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, természettudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, jogi, műszaki szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati, jogi szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         felsőoktatásban szerzett közszolgálati vagy jogi szakképzettség,

•         közigazgatási alapvizsga, – szakvizsga,

•         települési önkormányzatnál azonos munkakörben szerzett szakmai tapasztalat

•         gyors és gépírás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint elkészített fényképes önéletrajz,

•         iskolai végzettséget, szakképzettséget és szakvizsgát igazoló dokumentumok másolata,

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás annak megkéréséről,

•         nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,

•         nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kovács Dénes jegyző nyújt, a 06-70-443 3248 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2093 Budajenő, Fő utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 351/2017 , valamint a munkakör megnevezését: igazgatási-titkársági ügyintéző.

vagy

•         Elektronikus úton Balázsné Maródi Ildikó részére a titkarsag@budajeno.hu E-mail címen keresztül

vagy

•         Személyesen: , Pest megye, 2093 Budajenő, Fő utca 1-3. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája és honlapja

•         Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal Töki kirendeltségének hirdetőtáblája és honlapja

•         Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal Remeteszőlősi Kirendeltségének hirdetőtáblája és honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jogviszony 3 hónap próbaidő kikötésével jön létre.

 
Ahol az Ég a földdel összeér, félkör ívben,
Ahol a hegyek sörényét sötét felhő simogatja,
Ahol annyira természetesnek látszik: a föld kerek,
Ahol Budai-hegyek lopnak a szívünkbe vidámságot:
az REMETESZŐLŐS