febr
18
A Budajenői Közsö Önkormányzati Hivatal álláshirdetése

Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal

a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2073 Tök, Fő utca 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet I. 16. pontja, II. besorolási osztályban: középiskolai végzettség és közgazdasági szakképesítés vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés, előnyt jelent mérlegképes könyvelői képesítés.

Ellátandó feladatok:

A pénzügyi igazgatási feladatok ellátása, költségvetés, beszámolók elkészítésében, pénzforgalmi jelentések, mérlegjelentés elkészítésében közreműködés, pénzügyi nyilvántartások vezetése, házipénztár kezelése. Beérkező számlák kiegyenlítése, kapcsolattartás az intézmények vezetőivel, banki kapcsolattartás, leltározási feladatok, pályázati pénzeszközökkel kapcsolatos egyeztetés a könyveléssel, pályázati pénzeszközök elszámolásának lebonyolítása, Áfa bevallások elkészítése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

pénzügyi igazgatási feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) és a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők számára biztosított juttatásokról és támogatásokról 4/2013. (II.22.) önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók. A jogviszony 6 hónap próbaidő kikötésével jön létre.

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Középiskola/gimnázium, közgazdasági szakképesítés, vagy középiskolai végzettség és az OKJ szerint: pénzügyi-számviteli szakképesítés, gazdasági elemző és szakstatisztikus ügyintéző,

§         költségvetési pénzügyi-számviteli területen eltöltött minimum 1-3 éves szakmai gyakorlat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         közigazgatási alapvizsga, szakvizsga megléte

§         mérlegképes könyvelői végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         szakmai önéletrajz

§         iskolai végzettséget, szakképzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak kikérését igazoló irat

§         nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait a pályázat elbírálsában részt vevők megismerhessék

§         nyilatkozat vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kovács Dénes nyújt, a 06/70-443-3248 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2093 Budajenő, Fő utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 46/2015 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző. [MB1]

§         Személyesen: , Pest megye, 2093 Budajenő, Fő utca 1-3. . [MB2]

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Budajenő Község Önkormányzat honlapja – 2015. február 23.

§         Remeteszőlős Község Önkormányzat honlapja – 2015. február 23.

§         Tök Község Önkormányzat honlapja – 2015. február 23.

 
Ahol az Ég a földdel összeér, félkör ívben,
Ahol a hegyek sörényét sötét felhő simogatja,
Ahol annyira természetesnek látszik: a föld kerek,
Ahol Budai-hegyek lopnak a szívünkbe vidámságot:
az REMETESZŐLŐS