nov
6
Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi ügyintézőt keres

Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal

a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal 

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2093 Budajenő, Fő u. 1.-3.

Ellátandó feladatok:

A költségvetés és a zárszámadás elkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos teendők, könyvelési feladatok, pénzügyi nyilvántartások vezetése, gazdálkodással, vagyonnal kapcsolatos feladatok, bevallások, beszámolók elkészítése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

pénzügyi feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Budajenői Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők számára biztosított juttatásokról szóló 4/2013. (II.22.) önkormányzati rendelet (bruttó 200 ezer Ft cafetéria és eltérítés lehetősége) rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Mérlegképes könyvelői vagy azzal egyenértékű végzettség,
 • Hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak igénylését bizonyító okirat másolata,
 • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik,
 • Nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
 • Iskolai végzettségeket, képesítéseket igazoló okiratok másolata,
 • A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint elkészített fényképes szakmai önéletrajz.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 06.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kovács Dénes jegyző nyújt, a 06-26-371 068 vagy 06-70-443 3248 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2093 Budajenő, Fő utca 1-3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 591-2/2017., valamint a munkakör megnevezését: adóügyi ügyintéző.

vagy

 • Elektronikus úton dr. Kovács Dénes részére a titkarsag@budajeno.hu E-mail címen keresztül

vagy

 • Személyesen: Pest megye, 2093 Budajenő, Fő utca 1-3.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Budajenő Község Önkormányzat honlapja
 • Tök Község Önkormányzat honlapja
 • Remeteszőlős Község Önkormányzat honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jogviszony 6 hónap próbaidő kikötésével jön létre.

 
Ahol az Ég a földdel összeér, félkör ívben,
Ahol a hegyek sörényét sötét felhő simogatja,
Ahol annyira természetesnek látszik: a föld kerek,
Ahol Budai-hegyek lopnak a szívünkbe vidámságot:
az REMETESZŐLŐS