ápr
16
Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási ügyintézőt keres – 2019.04.16.

Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal 

igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2073 Tök, Fő utca 1.

Ellátandó feladatok:

Közigazgatási hatósági ügyek, így különösen népesség- és lakcím-nyilvántartási, birtokvédelmi, hagyatéki, egészségügyi igazgatási és ipar-kereskedelmi ügyek, szociális- és esélyegyenlőségi referensi feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

igazgatási feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Középiskola/gimnázium,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Felsőfokú képesítés,

•         közigazgatási alapvizsga, – szakvizsga,

•         települési önkormányzatnál hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint elkészített fényképes szakmai önéletrajz

•         iskolai végzettségeket, képesítéseket igazoló okiratok másolata

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak igénylését bizonyító okirat másolata

•         nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik

•         nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kovács Dénes jegyző nyújt, a 06-26-371 068 vagy 06-70-443 3248 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2093 Jegyző helyettesítése: Budajenő, Fő utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 280/2019 , valamint a munkakör megnevezését: igazgatási ügyintéző.

vagy

•         Elektronikus úton dr. Kovács Dénes részére a titkarsag@budajeno.hu E-mail címen keresztül

vagy

•         Személyesen: dr. Kovács Dénes, Pest megye, 2093 Budajenő, Fő utca 1-3. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Budajenő Község Önkormányzat honlapja

•         Tök Község Önkormányzat honlapja

•         Remeteszőlős Község Önkormányzat honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A Budajenői Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők számára biztosított az eltérítés lehetősége és évi bruttó 200 ezer Ft cafetéria. Az illetményalap 2019. évre 47400 Ft. A jogviszony 6 hónap próbaidő kikötésével jön létre

 
Ahol az Ég a földdel összeér, félkör ívben,
Ahol a hegyek sörényét sötét felhő simogatja,
Ahol annyira természetesnek látszik: a föld kerek,
Ahol Budai-hegyek lopnak a szívünkbe vidámságot:
az REMETESZŐLŐS