márc
2
Módosult a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet, 2021.01.01. naptól

Az Egyes gyermekvédelmi és szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi CXLVII. törvénnyel 2021. január 1-jétől módosításra került a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) havi rendszerességgel nyújtott települési támogatásokra vonatkozó szabályozása.

Ennek során az Szt. 45.§ (7) bekezdése oly módon került módosításra, hogy az ápolás céljára megállapított települési támogatás maximális összege nem a nyugdíjminimum (mint eddig), hanem az ápolási díj (központi költségvetésben szabályozott) alapösszege (2021. éviben 41.335 Ft) lett.  Amennyiben a települési ápolási támogatás havi összege eléri ezen alapösszeg 80%-át, akkor ezen támogatás is a társadalombiztosítási tárgyú jogszabályok alkalmazásában ápolási díjnak minősül, és így az ápolás ideje a nyugdíjba és egyéb, biztosítási időhöz kötött ellátásokba beleszámít.

Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendeletének jelenleg hatályos 29.§ (1) bekezdése a települési ápolási támogatás havi összegét az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 85%-ában (24.225 Ft) határozza meg.

Ezen rendelkezés – mivel az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegéhez viszonyít – nem felel meg a 2021. január 1-jétől hatályos törvényi rendelkezéseknek, így annak módosítása volt szükséges. Az erről szóló rendeletet megalkottuk, mely során a települési ápolási támogatás havi összegét az ápolási díj alapösszegének 80%-ában (33.068 Ft) határoztuk meg, így ezen támogatás is beleszámít majd a nyugdíjba.

A rendeleteket itt tekintheti meg:

 
Ahol az Ég a földdel összeér, félkör ívben,
Ahol a hegyek sörényét sötét felhő simogatja,
Ahol annyira természetesnek látszik: a föld kerek,
Ahol Budai-hegyek lopnak a szívünkbe vidámságot:
az REMETESZŐLŐS