Remeteszőlős Helyi Építési Szabályzatának és Településképi rendeletének módosítása (tájékoztató) - 2024.06.03. naptól

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Remeteszőlős Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 7/2017. (VI.14.) számú rendeletének (továbbiakban: HÉSZ) módosításáról döntött a 93/2023.(XI.23.) önkormányzati határozatában. 

 

A Helyi Építési Szabályzat és Településképi Rendelet módosításának célja:

  1. A HÉSZ szabályozási tervlap mellékletének módosítása a 50/1 hrsz telek építési helyének rajzi meghatározása-, és a kiegészítő rendeltetésű építmények elhelyezhetőségének megállapítása céljából a Vénusz utca – Ördög árok – 44/8 hrsz közpark által határolt tervezési területen belül.
  2. A Nagykovácsi úton tervezett buszöböl helybiztosításának szabályozása.
  3. Településkép védelmi rendelettel történő összhang megteremtése.
  4. A TKR módosítása a pergola és egyéb építmények, műszaki berendezések fogalommagyarázatának pontosítása, illetve azok építési telken történő elhelyezhetőségéről szóló szabályok módosítása a HÉSZ-ben.

HÉSZ módosítás:

TKR módosítás:

Keresés