Remete-szurdok kerékpározásra kijelölt út - pályázati támogatás költségvetése

A Pest megyei önkormányzatok kerékpárút fejlesztésére vonatkozó pályázati kiírás 2018. nyár közepén megjelent, így Nagykovácsival koordinált módon mindkét Önkormányzat elkészítette a pályázathoz szükséges terveket és benyújtotta támogatási kérelmeit. A pályázat benyújtásáról a Képviselő-testület 61/2018. (IX.21.) önkormányzati határozatában döntött, a következők rögzítésével:

  • A pályázat összköltsége bruttó 33.063.742,- Ft, az igényelt támogatás 31.410.554,- Ft.
  • Érintett ingatlanok: Nap utca, Csillag sétány, Vénusz utca, Patak sétány, Királyka utca, Remete-szurdok
  • A pályázati cél megvalósításához szükséges bruttó 1.800.000,- Ft önerő keretet az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében az erre elkülönített keret terhére biztosítani fogja.

A PM_KEREKPARUT_2018/31 számú, "Remeteszőlős kerékpárút fejlesztése" című pályázatunk pozitív elbírálást kapott, így a pénzügyminiszter úr 2019. május 24-én támogatói döntést hozott.

A beruházás a Pest megyei Területfejlesztési Programjának keretében, a Pest megyei fejlesztési előirányzatból valósul meg, a Magyar Állam támogatásával. A támogatási összeg 31.410.554,- Ft.

A Támogatási Szerződésünk 2019. november 8-án aláírásra került, így meg tudjuk kezdeni a projekt előkészítését.

A pályázat költségvetési struktúráját az alábbi táblázatban mutatjuk be.

Költségkategória Költségtétel Tervezett költség (bruttó) Elszámolható költség (bruttó)
Remete-szurdok
Építési tevékenység (főtevékenység – kerékpározható út kialakítása) Kerékpárút rekonstrukció 27.114.500,-Ft 27.114.500 Ft
Építési tevékenység (melléktevékenység) Közlekedésbiztonság javítása 607.060,-Ft 607.060,-Ft
Csapadékvíz-elvezetés kiépítése 1.651.000,-Ft 1.651.000,-Ft
Nap utca
Építési tevékenység (melléktevékenység) Közlekedésbiztonság javítása 74.930,-Ft 74.930,-Ft
Csillag sétány
Építési tevékenység (melléktevékenység) Közlekedésbiztonság javítása 19.050,-Ft 19.050,-Ft
Vénusz utca
Építési tevékenység (melléktevékenység) Közlekedésbiztonság javítása 49.530,-Ft 49.530,-Ft
Patak sétány
Építési tevékenység (melléktevékenység) Közlekedésbiztonság javítása 172.720,-Ft 172.720,-Ft
Királyka utca
Építési tevékenység (melléktevékenység) Közlekedésbiztonság javítása 68.580,-Ft 68.580,-Ft
  Építési tevékenységek összesen   29.757.370,-Ft   29.757.370,-Ft
Projekt tervezési, előkészítési költség Pályázati dokumentáció összeállítása, műszaki tervdokumentáció elkészítése 1.653.187,-Ft 1.653.187,-Ft
Közbeszerzési eljárások költségei dokumentáció, tanácsadó, díjak 330.637,-Ft 330.637,-Ft
Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége Műszaki ellenőr 330.637,-Ft 330.637,-Ft
Projektmenedzsment költsége igénybevett szakértői szolgáltatás díja 826.593,-Ft 826.593,-Ft
Tájékoztatás, nyilvánosság költsége tájékoztató tábla, sajtó, stb. 165.318,-Ft 165.318,-Ft
  Teljes projektköltség, mindösszesen   33.063.742,-Ft   33.063.742,-Ft

A támogatási szerződés 2019.11.09. napon került aláírásra.

Keresés