Településkép védelmi rendelet és a Helyi Építési Szabályzat eseti módosítása – 2024.01.08.

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 7/2018.(VI.25.) ök. rendeletének (továbbiakban: Tkr.) II. eseti, illetve a Remeteszőlős Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 7/2017. (VI.14.) önkormányzati rendeletének módosítására vonatkozó

                       

HIRDETMÉNY

 

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Kormányrendelet továbbiakban: Ti rendelet) 70. § (1) bekezdése alapján, és a 38/2023. (VI.13.) önkormányzati határozata alapján ezúton tájékoztatjuk a tulajdonosokat, az érintett lakosságot, szervezeteket és érdekképviseleti szerveket, hogy elkészült Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 7/2018.(VI.25.) ök. rendeletének (továbbiakban: Tkr.) illetve a illetve a Remeteszőlős Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 7/2017. (VI.14.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: HÉSZ) eseti módosítására vonatkozó partnerségi egyeztetési anyaga.

 

A módosítás célja:

1.        Településkép védelmi rendelet módosításának célja a kiegészítő rendeltetésű építmények és a műszaki berendezések településképi előírásainak pontosítása.

2.      A Helyi Építési Szabályzat módosításának célja:

a.       Vénusz utca – Ördög árok – 44/8 hrsz közpark által határolt tervezési terület módosítása

b.      Nagykovácsi út menti buszöböl létesítése (szabályozási vonal módosítása)

c.       Településkép védelmi rendelettel történő összhang megteremtése

 

A 419/2021. (VII. 15.) Kormányrendelet 70. § bekezdésében előírtaknak megfelelően ezúton kérem, amennyiben érintett, hogy véleményét 15 napon belül az alábbi elérhetőségeken megadni szíveskedjen.

 

Remeteszőlős Község Önkormányzata, Polgármesteri Hivatal

telefonon:        26/355-293                       

levélben:         2090 Remeteszőlős, Vénusz utca 8-10.

e-mail-ben:      igazgatas@remeteszolos.hu

 

A tervezett módosítás megtekinthető honlapunkon a (https://remeteszolos.hu) jelen cikkhez csatolva (Településkép védelmi rendelet és a Helyi Építési Szabályzat eseti módosítása – 2024.01.08.”).

 Településkép védelmi rendeletének eseti módosítása - 2024.01.08.

Helyi Építési Szabályzatának eseti módosítása - 2024.01.08.

 

Remeteszőlős, 2024. január 8.

                                                                  Szathmáry Gergely

                                                                  polgármester

                                                                  Remeteszőlős Község Önkormányzata

Keresés