Vénusz utca – Ördögárok – 44/8 hrsz közpark által határolt terület rendezése - HÉSZ módosítása (partnerségi egyeztetés)

Remeteszőlős, Vénusz utca – Ördögárok – 44/8 hrsz közpark által határolt terület rendezése - Településrendezési eszközök módosítása, valamint a településkép védelmi rendelettel való összhang megteremtése, továbbá Településkép védelmi rendelet eseti módosítására vonatkozó

                       

HIRDETMÉNY

 

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Kormányrendelet továbbiakban: TTT rendelet) 68. § (1) bekezdése alapján, és a 38/2023. (VI. 13.) önkormányzati határozata alapján ezúton tájékoztatjuk a tulajdonosokat, az érintett lakosságot, szervezeteket és érdekképviseleti szerveket, hogy elkészült Remeteszőlős Közigazgatási területét érintő „Vénusz utca – Ördögárok – 44/8 hrsz közpark által határolt terület rendezése - Településrendezési eszközök módosítása, valamint a településkép védelmi rendelettel való összhang megteremtése, továbbá Településkép védelmi rendelet eseti módosítása kapcsán a partnerségi egyeztetési anyaga.

 

A módosítás célja:

Vénusz utca – Ördögárok – 44/8 hrsz közpark által határolt terület rendezése” kapcsán a Remeteszőlőst érintő részeire vonatkozó szükséges helyi építési szabályzat módosítások

 

A Kormányrendelet 30. § (9) bekezdésében előírtaknak megfelelően ezúton kérem, amennyiben érintett, hogy véleményét 15 napon belül az alábbi elérhetőségeken megadni szíveskedjen.

 

Remeteszőlős Község Önkormányzata, Polgármesteri Hivatal

telefonon:        26/355-293                       

levélben:         2090 R            emeteszőlős, Vénusz utca 8-10.

e-mail-ben:      igazgatas@remeteszolos.hu

 

A Vénusz utca – Ördög árok – 44/8 hrsz közpark által határolt terület rendezése, valamint a településkép védelmi rendelettel való összhang megteremtése című dokumentum a 2023. október 19-én 17:00 órától tartandó közmeghallgatáson is bemutatásra kerül. A tervezett módosítás megtekinthető az alábbi linkre kattintva.

HIRDETMÉNY (HÉSZ módosítás)

„Vénusz utca – Ördögárok – 44/8 hrsz közpark által határolt terület rendezése” - HÉSZ módosítás, partnerségi egyeztetési dokumentáció

 

Remeteszőlős, 2023. október 9.

                                                                  Szathmáry Gergely

                                                                  polgármester

                                                               Remeteszőlős Község Önkormányzata

Keresés